طبيب معلم Esat Aktaş

"Ordu Kazasında Kıtlıklar (1891-1911)", Esat Aktaş, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2019

"Birinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcından Rus İşgaline Bayburt ve Çevresinde Salgın Hastalıklar", Esat Aktaş, Tarih Okulu Dergisi, 2017

"Ordu Kazası’nda Asayiş Sorunları (19. Yüzyılın Sonu-20. Yüzyılın Başı)", Esat Aktaş, Hakan Yaşar, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (otam), 2017

"Erzurum Vilayetinde 1910 Kolera Salgını ve Etkileri", Esat Aktaş, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015

"18 Eylül 1880 Tarihli Bir Layihaya Göre Kastamonu Vilayeti", Esat Aktaş, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"Gümüşhane Sancağı nda Doğal Afetler 1888 1910", Demir Alpaslan, Aktaş Esat, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Otam, 2010

"Osmanlı Dönemi Sivas Kaynakçası", Esat Aktaş, (21.05.2007-25.05.2007), Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, 2007

"Hatıralar Işığında Kafkas Cephesi’xxnde Tifüs Salgını ve Askerin Bitle Mücadelesi", Esat Aktaş, (12.03.2018-13.03.2018), Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, 2018

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Bayburt Kaymakamı Yusuf Ziya Bey’in Esaret Yılları ve Türkistan’daki Faaliyetleri, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Süleyman Çiğdem, 978-605-9945-20-2, 263-281, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bir Hilal Uğruna/Şehit ve Gazileri İle Bayburt", Ertuğrul Faciası, Bayburt Üniversitesi Yayınları, M. Yasin Taşkesenlioğlu, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Çayeli’nden Erzurum’a Yrd. Doç. Dr. Cemil Kutlu, Armağan Kitap", Erzurum Kolera Salgınında Karantina Merkezleri ve Bu Merkezlerde Yaşanan Sorunlar (1892)”, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Selami Kılıç, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Osmanlı Tarihi v", Lisans, Türkçe, 2

"19. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri ı", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Tarihi Metinleri ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye ve Kafkaslar", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Tarihi ıv", Lisans, Türkçe, 2

"Tarihi Coğrafya", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlı Tarihi Metinleri ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Bşk."

"Bilim Dalı Başkanı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Erzurum ve Trabzon Vilayetlerinde Salgın Hastalıklar ve Karantina Uygulamaları 1890 1914", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 10000 TÜRK LİRASI

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2016 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2016 Araştırma Görevlisi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2009 - 2015 Doktora Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2009 - 2015 Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2008 - 2009 Araştırma Görevlisi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2005 - 2009 Yüksek Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Selçuk Üniversitesi