مساعد باحث Fatih Mehmet Eşki
2016 Doktora

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi

2016 Araştırma Görevlisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2012 Yüksek Lisans Şarkiyat Fakültesi, Saint-petersburg Devlet Üniversitesi
2003 - 2008 Lisans Türkoloji ve Yabancı Diller Fakültesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-kazak Üniversitesi