"Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Çağdaş Yönetim Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Kurumsal Kaynak Planlama", Lisans, Türkçe, 6
Pelin Çelik
Lesson
"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Pelin Çelik
Lesson
"Afetlerde Lojistik Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Pelin Çelik
Lesson
"Örgütsel İletişim", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Sistem Analizi ve Tasarımı", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Eğitim Kriterleri Açısından Türkiye’deki İllerin ARAS Yöntemi ileDeğerlendirilmesi", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Poster
More Result