Lecturer PhD Özkan Dayı

"Vezir Şemseddin Muhammed Cüveynî’nin İlhanlı Devletindeki Faaliyetleriİ (1263-1284)", Özkan Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018

"MOĞOL DÖNEMİ FARS EDEBİYATINDA KULLANILAN BAZI TÜRKÇE-MOĞOLCA TERİMLER", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"İran Moğolları’nda Bitikçilik (1231-1295)", Özkan Dayı, Sobider, 2017

"MOĞOL HÂKİMİYETİ VE FARS EDEBİYATINA ETKİLERİ", Asuman Gökhan, Özkan Dayı, Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

"Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280)", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2017

"İlhanlı Tarihinde Mecdü’l-Mülk Yezdî Hadisesi", Özkan Dayı, Current Research in Social Sciences, 2016

"Mahmud Yalavac’ın Moğol İmparatorluğundaki Faaliyetleri", Özkan Dayı, Current Research in Social Sciences, 2015

"Câmiü’t-Tevârîh’te Kubilay Han’ın Çin’deki İdarî Teşkilatı Ve Bayındırlık Faaliyetleri", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2015

"İRAN’DA YAPILAN DEDE KORKUD ÇALIŞMALARI", Özkan Dayı, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019

"AHÎLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ESER OLAN MENÂKİBU’L-‘ÂRİFÎN’DE ADI GEÇEN AHÎLER VE AHÎLİK", Özkan Dayı, (27.09.2018-29.09.2018), 4. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2018

"XIII. YÜZYILDA ERZİNCAN’IN İLMÎ DURUMU", Özkan Dayı, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019

"MOĞOL DÖNEMİ DÜŞÜNÜRLERİNDEN NASİRÜDDîN TUSÎ’NİN BAZI FARSÇA ŞİİRLERİ", Özkan Dayı, (08.11.2018-10.11.2018), Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 2018

"İRAN’DA MOĞOL DÖNEMİ ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR", Özkan Dayı, (27.04.2019-28.04.2019), Iıı. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, 2019

"Moğol İstilası ve İran’da Edebî Göç", Özkan Dayı, (01.12.2016-03.12.2016), 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016

"İLHANLILARDA ASTRONOMİNİN ÖNEMİ VE TARİHİ SEYRİ", Özkan Dayı, (10.10.2018-13.10.2018), 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2018

"Moğolların Teşkilat ve İdarî Tarihi", Altınordu, 978-605-7702-46-3, Bilimsel Kitap

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Kitab-i Diyârbekiyye’de Bayburt, Rana Medya, Süleyman Çiğdem, 978-605-9945-20-2, 27-38, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Ortaçağ Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Medeniyeti Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Devletleri Beylikleri Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Öncesi Türk Tarihi I-ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Kültür Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Farsça I-ıı-ııı", Lisans, Türkçe, 12

"Türk Dünyası Tarihi I-ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Anabilim Dalı Başkanı"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2014 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi (dr), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2002 - 2006 Lisans Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi