3. ICADET Sempozyumu Farklı Ülkelerden Akademisyenlerin Katkılarıyla Tamamlandı 

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin düzenlediği 3. ICADET (Uluslararası Mühendislikte Yeni Teknolojiler) Sempozyumuna mühendislik disiplininin farklı alanlarını temsilen katılan akademisyenler, yeni trendleri, sorunları ve çözüm önerilerini içeren araştırmalarını sundu. 

Toplamda 14 ülkedeki 60 üniversiteden 450 akademisyenin katıldığı ve 285 bildirinin sunulduğu sempozyum, benzerleri arasında katılımcı sayısıyla ön plana çıktı. İki gün süren ve Mühendislik Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı sempozyum oturumlarında, gıda mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği ve ziraat mühendisliği alanından akademisyenler sunumlarını paylaştı. Büyük ilgi gören ve yapıcı tartışmalara sahne olan oturumlar sonunda katılımcılara sunum belgeleri teslim edildi.  

Kimya mühendisliği alanında sunulan çalışmalarda, yeni nesil malzemeler, kataliz ve nanoteknoloji  üzerine yapılan çalışmalar ağırlık kazanırken, yeni nesil enerji depolama malzemeleri hakkında da çok sayıda sunum gerçekleştirildi. Elektrik-Elektronik oturumlarında mühendislikte gelişen yeni teknolojiler ve nesnelerin interneti mimarisi ile akıllı şehir uygulamaları konuşuldu.  Gıda mühendisliği alanında fonksiyonel gıda geliştirilmesi, mikrobiyoloji alanında uygulanabilir yeni yöntemlerin kullanımı ve ticari öneme sahip pektin gibi ürünlerin üretimi kapsamında etkili bir akademik atmosfer oluştu. İnşaat mühendisliği disiplininin geniş perspektifte ele alındığı kongrede öne çıkan konulardan bazıları; tarihi camilerin olası depremler sırasında davranış senaryolarının tahmini, zemin güçlendirme çalışmalarında alternatif yerli ürünlerin kullanılabilirliği, inşaat sektöründe mobil teknolojiler, sel felaketlerinin Doğu Karadeniz ölçeğinde irdelenmesi olarak öne çıktı.  Makine Mühendisliği Bölümü altında sunumu gerçekleştirilen bildirilerde,  sürdürülebilir gelişme, imalatta yeni teknolojiler, kompozit malzemeler ve bu alanda yapılan yeniliklere değinildi. Çevre mühendisliği alanında evsel atıksular, ve endüstriyel atıksuların arıtımı için farklı arıtma yöntemleri için yapılan çalışmalar sunuldu.Endüstri Mühendisliği alanında literatürde yer alan güncel konulardan bahsedilerek literatürde bulunan açıklara dikkat çekildi. Ziraat mühendisliği kapsamında nanoteknoloji uygulamaları, bilişim ve elektronik alanlarındaki gelişmelerin zirai faaliyetlere uyarlanması ve tarımsal amaçlı kullanım olanakları, biyo-sensörlerin bitki yetiştiriciliğindeki uygulamaları üzerine araştırmalar sunuldu. 

Oturumları tamamlanan sempozyumun ardından toplu hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, şehir gezisine çıkarak Bayburt’un kültürel ve tarihi dokusunu deneyimledi.