AnaSayfa
 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ

 

Program Tanımı;

Organik Tarım İşletmeciliği programı, öğrencilerine ön lisans eğitimi ve derecesi veren 4 (dört) yıllık bir eğitim programıdır. Program disiplinler arası bir anlayışla oluşturulmuştur. Öğrenciler sadece organik tarım teknik ve uygulamaları üzerine değil aynı zamanda işletmecilik ile ilgili üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, yönetim ve organizasyon ve stratejik yönetim ile ilgili dersler almaktadır. Programımız, öğrencilere yenilikçi, girişimci ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Programın Amacı;

Dünyada ve Ülkemizde hızla gelişmekte olan Organik Tarım Sektörünün ihtiyacı olan Uzman ihtiyacını karşılamak için bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Küçük, büyük ve orta ölçekli işletme veya kuruluşların tarım, organik tarım tekniklerini bilinçli şekilde uygulayabilen, bilgi ve beceriye sahip, organik tarımda bizzat görev alabilen, kamu ve özel kuruluşlara sağlıklı hizmetler verebilecek, doğayı ve insan sağlığına önem veren bireyler yetiştirmek ve bunları toplumun istifadesine sunmaktır. Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü; organik tarım alanında bilimsel yöntemlerle çalışabilecek, topluma sağlıklı gıdalar temini ve bunları tüketme olanağı sağlayabilecek, bio-güvenlik ve bio-çeşitlilik önemini kavramış, dünyada organik tarım konusundaki yeni yaklaşımlara uyum sağlayabilecek, pazarlama, üretim ve işleme konularında bilgi sahibi olan girişimci-tarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programı Bitirenlerin Alacağı Ünvan; 

Organik Tarım Programını bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Diplomada "Organik Tarım İşletmeciliği", unvanı kazanırlar.  "Organik Tarım İşletmeciliği Programı lisansını tamamlamıştır" ibaresi yer alacaktır.

İstihdam Alanları; 

Sürekliliği ve standartları olan organik tarım sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanılarak üretim yapan işletmelerin çoğalması ile bu alanda eğitimli, nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Organik tarım işletmelerinde,
Organik pazarlarda,
Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında,
Kontrol ve sertifikasyon (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kuruluşlarında,
Küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİ’lerde çalışabilirler.
Ayrıca kendi kuracakları organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmelerinde,
Kamu sektöründe, Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyelerde çalışabilirler.