Duyuru : 2017/01 Dönemi Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları
27 Şubat 2017 Pazartesi

2017/01 Dönemi Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları :

  • Proje başvuru Başlangıç ve Bitiş tarihi : 01/03/2017- 31/03/2017’dir.
  • Proje başvuruları mutlaka e-BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacak olup, sistemden proje çıktılarının alınarak ilgili yetkililere imzalatılıp 1 nüshası BAP Koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Teslim edilmeyen projeler geçersiz sayılacaktır.
  • 1 nüsha olarak hazırlanan Proje Öneri dosyası başvuru süresi içinde proje yürütücüsünün bağlı olduğu ilgili fakülte/Yüksekokul/Enstitü kanalıyla BAP Birimine gönderilmeli.
  • Proje başvuru dosyasında, proje önerisinin ve tüm eklerinin PDF/Word  dosyalarını içeren bir CD eklenmesi gerekmektedir.
  • Bir öğretim elemanı en az 1’i Lisansüstü olmak üzere 2 projede yürütücü ve 2 projede araştırmacı olabilir.
  • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projelerinde üst sınır 10.000,00.-TL’dir. Sınırı aşan proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projelerinde üstü sınır 5.000,00 TL’dir. Sınırı aşan proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için proje müracaat dosyasında sunulan bilgiler ile yönerge ve kriterler arasında uygulama açısından uyuşmazlık olduğunda Üniversitemiz BAP Yönergesi ve Projelerin Desteklenmesinde Esas Alınacak Kriterler uygulanacaktır.
  • Proje önerisi, öneri formu ile beraber (ekleri hariç) 20 sayfayı geçmemelidir.
  • Zorunlu bulunan haller dışında bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, fotoğraf makinası, harici bellek ve kırtasiye malzemeleri proje yürütücüsünün bağlı olduğu birim imkanları ile karşılanacak olup, ayrıca BAP Koordinatörlüğünce karşılanmayacaktır. 
Tekil Ziyaret : 490
Toplam Ziyaret : 1250