Ocak   2017
17
Salı
19 Rebiülahir
1438
Duyuru : KPSS 2016/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru
9 Ocak 2017 Pazartesi

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KPSS-2016/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

A- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kurumumuza KPSS 2016/2 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler;

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

2- Atama Başvuru Formu, (Başvuru Formu için tıklayınız)

3- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

4- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

5- Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanlar için ilgili kurumdan alınmış Hizmet Belgesi,

6- Atanmaya hak kazandığı unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyan, (Sağlık Beyanı için tıklayınız- Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

7- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya  https://www.turkiye.gov.tr/  adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/  adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

9- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

10- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız. (Başvuru sırasında doldurulabilir)

11- Ortaokul veya Lise öğrenimi normal süresinden (3 yıldan) fazla olanların Hazırlık Sınıfı okuduğuna dair onaylı öğrenim belgesi. (Lise mezuniyeti 2009 öncesi olanlarda)

12- Şoför kadrosuna atananlar için D veya DE (Eski ehliyetlerde E) sınıfı sürücü belgesi fotokopisi (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilecektir.) 

13- Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atananlar için Bilgisayar Sertifikası (Üniversitede bilgisayar dersi alanlar için bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript)

 

B- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 20/01/2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Dede Korkut Kampüsü 69000/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon : 0 458 211 11 53-55 Dahili: 1178

Faks : 0 458 211 11 90

E-Posta : personel@bayburt.edu.tr

Tekil Ziyaret : 458
Toplam Ziyaret : 889