Eğitim ve Geleceğimiz Paneli

Bayburt Üniversitesi tarafından “Eğitim ve Geleceğimiz” konulu panel düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, diğer kurum amirleri, akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Paneli Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu yönetti. Panelde

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör konuşma yaptı.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu açılış konuşmasında;

panelin amacının eğitim ve geleceğimiz konusunda karşılıklı fikir alış verişi yapmamız gerektiği

olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili

konuşmasında; eğitim ile ilgili geleceğimizin yeniden inşa edilmesinin eğitimle olabileceğinden

bahsetti. Bilgili konuşmasının devamında; yazar akademisyen ve fikir adamı olan Nurettin Topçu’nun maarif tanımından bahsederek birçok örnekler verdi. Yeni müfredat ile ilgili herkesin fikir ve öneride bulunmasını, oluşacak bu müfredatta herkesin önerisine yer vereceklerini söyledi.

Son konuşmacı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil

Güngör ise konuşmasında; okumanın önemine değinerek eğitim için okumak gerektiğinden, eğitimin

hayata tutunmanın ilk başlangıç olduğundan bahsetti.

Panel konuşmacılara sorulan soruların cevaplandırılması ile sona erdi.