KİŞİSEL BİLGİLER
Profesör VECİHİ AKSAKAL
Ünvanı Profesör
Adı Soyadı VECİHİ AKSAKAL
E-Posta vecihiaksakal@bayburt.edu.tr
YÖKSİS YÖK Akademik Sayfam
Tüm bilgilerinizi Personel Kimlik Sistemi'nden düzenleyebilirsiniz.
BAĞLI BİRİMLER
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Eğitim Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatör
Bilimsel Araştırma ve Proje Merkezi (BAP) Koordinatör
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü
Demirözü Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu
Laborant ve Veteriner Sağlık Pr. Profesör
Organik Tarım İşletmeciliği Profesör
YAYINLAR
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Investigate the Effects of Non-genetic Factors on Calving Difficulty and Stillbirth Rate in Holstein Friesian Cattle Using the CHAID Analysis.
The Effect of Saccharomyces cerevisiae on Milk Yield, Milk Compositions and Body Condition Score Raised Organically in Dairy Cows
Comparison of Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network Models Goodness of Fit to Lactation Milk Yields
Effect of The Body Condition Score on Some Reproduction and Milk Yield Traits of Swedish Red and White Cows
Estimation of Variance Components and Heritability of Birth Weight Through Different Methods in Swedish Red and White Cattle
NATO-SFS, AB (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği
Introduction and Practice of Restructuring and Record Keeping (R/RK) in Organic Agriculture in Kelkit River Basin
SSCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda
Determination of the best nonlinear function in order to estimate growth in Morkaraman and Awassi lambs
Effects of vitamin E supplementation on fattening performance, non-carcass components and retail cut percentages, and meat quality traits of Awassi lambs
Effects of vitamin E supplementation on performance and meat quality traits of Morkaraman male lambs
Effect of breed on fattening performance, slaughter and meat quality characteristics of Awassi and Morkaraman lambs
Morphologic, yield and quality parameters of some annual forages as sole crops and intercropping mixtures in dry conditions for livestock
An analysis of the factors affecting birth weight and actual milk yield in Swedish red cattle using regression tree analysis
Determination of best fitted regression model for estimation of body weight in Awassi sheep
Estimates of genetic and phenotypic parameters for the birth weight of calves of Holstein Friesian cattle reared organically
Effects of various ages of weaning on growth characteristics, survival rate and some body measurements of Awassi lambs
Çoklu doğrusal regresyon ve yapay sinir ağı modellerinin laktasyon süt verimlerine uyum yeteneklerinin karşılaştırılması
Effect of the body condition score on some reproduction and milk yield traits of Swedish red and white cows
Ders Kitabı
Organik Hayvansal Üretim (Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği)
Organik Hayvansal Üretim (Organik Süt Sığırı Yetiştiriciliği)
İdari Görevler (En az 1 yıl görev Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan Yrd. Müdür, Müdür Yrd. Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, BAP, vb. Koordinatörlükler olarak alınan görevler)
İktisadi ve İdari Bilimler Programı Bölüm Başkanlığı, Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan M.Y.O., -31.03.2007
Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı (vekaleten), Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan M.Y.O., 01.08.2005-25.04.2006
Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan M.Y.O., 16.10.2007-04.08.2009
Yüksekokul Müdürü, Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan M.Y.O., 05.08.2009-
Organik Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Gümüşhane Üniversitesi,
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Tavukçuluk Kaynaklı Amonyak ve Sera Gazı Emisyonlarının Düşürülmesi
Organik Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında E-Ticaret
Lisansüstü verilen dersler
ZT5061-BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, MAKALE YAZIMI ETİK
ZT5061-BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, MAKALE YAZIMI ETİK
ZT5040-UZMANLIK ALAN DERSİ
ZT5040-UZMANLIK ALAN DERSİ
ZT5080-ÇİFTLİK HAYVANLARINDA SÜRÜ YÖNETİMİ
ZT5080-ÇİFTLİK HAYVANLARINDA SÜRÜ YÖNETİMİ
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Per Capita (PC) versus Per Adult Human Unit Method (PAHUM): A Net Assessment of EU28-Population, Family/Household, Food Consumption and Environmental Impact
Determining the Factors Affecting Farmers’ Decision on Organic Livestock
Lisans ve önlisans seviyesinde
OTP217-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
OTAP217-HAYVAN BESLEME
OTASEC211-KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
LVSSEC254-HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
OTAP111-ORGANİK TARIMA GİRİŞ
LVS203-YEMLER BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME
LVS107-GENETİK
OTAP104-ORGANİK TARIMA GİRİŞ-II
LVS114-GENEL ZOOTEKNİ
TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği
Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Kelkit Vadisi Organik Hayvancılık Gelişim Stratejileri
Vizyon 2023: Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Tarım Master Planı
Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı
EKOLOJİK-ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği
HOLSTEIN BUZAĞILARDA BÜYÜME HORMONU GENİ POLİMORFİZMİ İLE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Organik ve Konvansiyonel Olarak Üretilen Sütlerin Somatik Hücre Sayısı Bakımından Kalitesinin Değerlendirilmesi
Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Tavukçuluk Birimi Alt Yapısını İyileştirme Projesi
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri:Sorunlar-Çözüm Önerileri
Organik ve Konvansiyonel Şartlarda Yetiştirilen Buzağıların Immunglobulin (lg) Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması
Türkiye'de Organik Hayvansal Üretim
Organik ve Konvansiyonel Şartlarda Üretilen Sütlerin Miktar, Besin Madde İçerikleri ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması
Organik tarım uygulamaları hayvansal gıda üretimini nicelik ve niteliksel olarak nasıl etkiler
Daş Hüseyin, Kalkışım Özgün, Aksakal Vecihi (2013). Genetik çeşitlilik ve ekosistem açısından organik tarım ve hayvancılık
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Organik Bitkisel Üretim Poatansiyeli
Organik et ve süt sığırı yetiştiriciliği
Organik Süt Sığırcılığı Eğitimi:Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Örneği
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak
Yumurtlamanın Son Dönemdeki Tavukların Değişik Düzeylerde Ca içeren Yemlerine Bor(Ortoboric Asit) ve vitamin D3 İlavesinin performans, Yumurta Kalitesi, Serum ve Yumurta Sarısı Parametreleri İle Tibia Biyomekaniği Üzerine Etkileri
SİYAH-ALACA IRKI SIĞIRLARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN MOLEKÜLER MARKÖR POLİMORFİZMLERİNİN BELİRLENMESİ
SIĞIRLARDA PROLAKTİN GENİ POLİMORFİZMİ İLE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Atak-S Hibritlerinde Canlı Ağırlık ve Yumurta Ağırlığının IGF Alakalı Gen Varyasyonları İle İlişkisi
ORGANİK ve KONVANSİYONEL ŞARTLARDA YETİŞTİRİLEN BUZAĞILARIN IMMUNGLOBULİN (Ig) KONSANTRASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mikrobiyal Yem Katkı Maddesinin Organik Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Süt Verimi, Süt Bileşenleri ve Somatik Hücre Sayımı Üzerine Etkisi
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
Organik Süt Üreten İşletmelerin Yapısal, Teknik ve Sosyo-Ekonomik Analizleri
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
Organik Vadi Olma Yolunda “Doğu Karadeniz Bölgesi”
Kelkit Vadisinde Tarımın Mevcut Durumu ve Organik Tarım İçin Fırsatlar
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı olmak
1.Doğu Karadeniz Organik Tarım Kongresi
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde davetli konuşmacı olmak
Doğu Karadeniz 2.Organik Tarım Kongresi
Doğu Karadeniz 2.Organik Tarım Kongresi
Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri:Sorunlar-Çözüm Önerileri / Doğu Karadeniz II.Organik Tarım Kongresi
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde görev almak
Doğu Karadeniz 2.Organik tarım Kongresi
Türkiye 6.Organik tarım Sempozyumu
Tekil Ziyaret : 2854
Toplam Ziyaret : 7946
HIZLI ERİŞİM