Yönetim Kurulu

Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun

Dekan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Bener Güngör
Dekan Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Emin Erdem
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek
Dekan Mühendislik Fakültesi Dekan Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Dekan Vekili Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Nasrullah Hacımüftüoğlu
Dekan Vekili Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Çiğdem
Profesör Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Profesör Üye Profesör Doktor Metin Uçurum
Profesör Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Raportör Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman