Öğretim Elemanı Alım İlanı (30.12.2019)

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.(İlan No mutlaka belirtilecek)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),
3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi  veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi,

4. İlanda belirtilen alanda tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğu gösterir onaylı öğrenci belgesi (Arş. Gör. kadrosuna başvuranlar)
5. İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi,
6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7. İki adet fotoğraf,
8. ALES Belgesinin internet çıktısı,
9. Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı

Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Birimlerin adresleri internet sayfalarında iletişim kısmında yer almaktadır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan meslek yüksekokulunun internet sitesi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrası gereği Özel Güvenlik ve Koruma Pr’na yapılacak başvurularda, ilan özel şartlarını sağlayan adayların ALES puanı olmaması halinde, ALES puanları 70 olarak kabul edilir. Araştırma Görevlisi kadroları için başvurdukları lisans programının ALES puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Adayların ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlacaktır.

 

İlan No

Birim

Bölüm

ABD / Pr

Unvan

Derece

Adet

İlan Özel Şartı

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi

2019/0025

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)

5

3

Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans ya da başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/saglik-bilimleri-fakultesi-1

2019/0026

Teknik Bilimler MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Özel Güvenlik ve Koruma Pr.

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Boks 2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası Yakın savunma sporu veya koruma alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

30.12.2019 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi:

13.01.2020 Pazartesi

Ön Değerlendirme Tarihi:

16.01.2020 Perşembe

Sınav Giriş Tarihi:

20.01.2020 Pazartesi

Sonuç Açıklama Tarihi:

23.01.2020 Perşembe

 
Yayınlandığı Resmi Gazete:  30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete