Öğretim Üyesi Alım İlanı (28/10/2019)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Pr.

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

İktisadi ve İdari Bilimleri

İşletme

Üretim Yönetim ve Pazarlama

Doçent

1

1

Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak.

2

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Doçent

1

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

3

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gümrük İşletme

Gümrük İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İşletme alanında doktorasını yapmış olmak, Küreselleşme üzerine çalışmaları bulunmak.

4

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gümrük İşletme

Gümrük İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İktisat alanında doktorasını yapmış olmak, Dış Ticaret üzerine çalışmaları bulunmak.

5

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gümrük İşletme

Gümrük İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İktisat alanında doktorasını yapmış olmak, Yabancı Yatırım üzerine çalışmaları bulunmak.

6

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış olmak.

7

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak, Antrenörlük üzerine çalışmaları olmak.

8

İktisadi ve İdari Bilimleri

İşletme

Muhasebe Finansman

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Muhasebe ve Finansman alanında yapmış olmak.

9

Aydıntepe MYO

İnşaat

İnşaat Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak.

10

Aydıntepe MYO

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak, Et ve Ürünleri Teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

11

Aydıntepe MYO

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak, Meyve ve Sebze Teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

12

Teknik Bilimler MYO

Elektronik ve Otomasyon

Mekatronik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Enerji alanında yapmış olmak.

13

Teknik Bilimler MYO

Elektronik ve Otomasyon

Mekatronik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Nanomalzemeler alanında doktora yapmış olmak.

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha dosya,

7- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Kimlik Fotokopisi ve Güvenlik Soruşturması Formu (Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız) –  (Form bilgisayar ortamında doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak belgenin aslı teslim edilecektir)

13- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.


BAŞVURU YERİ

Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi 11/11/2019 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.


Yayınlandığı Resmi Gazete: 28 Ekim 2019 Tarihli ve 30932 sayılı Resmi Gazete