Müdür Doktor Öğretim Üyesi Ömer Yazıcı

Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Ümit Koç

Sekreter Fakülte Sekreteri Mustafa Kansız