Müdür Doktor Öğretim Üyesi Ömer Yazıcı

Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Ümit Koç

Sekreterya Bilgisayar İşletmeni Hakan Dağlar