Formlar ve Dokümanlar
İdari Personel Talep Formu docx Personel Nakil Bildirim Formu xls Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi doc Aile Yardımı Bildirim Formu xls Akademik Kadrolara Başvuru Dilekçesi (Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar) doc Akademik Personel Görevlendirme ve Onay Formu docx Akademik Personel Kadro Talep Formu xlsx Akademik Personel Sicil Formu doc Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu doc Araştırma Görevlisi İlk Atama Görüş Formu doc Aylıksız İzin Dönüş Formu xls Aylıksız İzin Talep Formu xls Ders Kayıtlanma ve Düzeltme Formu doc Ders Muafiyeti Başvuru Formu doc Diğer Üniversiteler Ders Alma Formu (Giden) doc Dilekçe Örnek doc Disiplin Soruşturma Zarf Baskı ve Boyutlandırma pdf Disiplin Soruşturma Zarfı(Şablon) docx Görev Süresi Uzatma Formu (Dr Öğretim Üyesi) doc Görev Süresi Uzatma Formu (Öğr.Gör., Arş.Gör., Okutman, Uzman) doc Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi doc Hizmet Pasaport Talep Dilekçesi docx Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Dilekçesi doc İlişik Kesme Belgesi xls İntibak Formu (Dikey Geçiş ile kayıt yaptıranlar için) doc İntibak Formu (Mühendislik Tamamlama Programı için) doc İntibak Formu (ÖSS ile kayıt yaptıranlar için) doc İntibak Formu (Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranlar için) doc Kadro Nitelik Kodları Kılavuzu xls Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtdışı) doc Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtiçi) doc Lisansüstü Eğitim Takip Formu doc Mal Bildirim Formu xls Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçi Nakil Talep Formu doc Memur Yemin Belgesi doc Mezuniyet Sınavı Not Bildirim Formu doc Mezuniyet Tespiti formu xls Misafir Öğrenci Ders Alma Formu (Gelen) doc Not Düzeltme Formu doc Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadro İlan Formu xlsx Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı docx ÖYP 6 Aylık Kefalet Senedi doc Pasaport Harcı Muafiyet Başvuru Formu doc Personel İzin Takip Kartı xls Personel İzin Talep Formu doc Profesör Bilgi Güncelleme Formu rtf Tedavi Yardım Beyannemesi doc Yaz Dönemi İntibak Formu doc