"Prof Dr M Kaya Bilgegil in Harabat Karşısında Namık Kemal Adlı Eser hakkında Bazı Dikkatler", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1987
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Batılılaşma Kavşağında Yeni Bir Kimlik Arayışının Romanı Mürebbiye", Gündüz Osman, Türk Dili, 1988
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Raif Necdet in Resimli Kitaptaki Musahabelerine Göre Şiirimiz ve Şairlerimiz", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Türk Edebiyatında Pozitivist Fikirler ve Natüralizmin Tesirleri", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Reşat Nuri de Zola Tesiri ve Yeşil Gece Gerçek Romanlarının Mukayesesi", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Meşrutiyet Yıllarında Anti feminist Bir Hikâyeci Selâhaddin Enis", Gündüz Osman, Türk Dili, 1988
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Resimli Kitap taki yazılarına göre Raif Necdet Kestelli nin Poetikası", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Lalo ya Göre Estetik Doktrinlerin Tenkidi ve Sosyolojik Estetik", Gündüz Osman, Yedi İklim, 1988
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Behçet Necatigil de Kelimelere Anlam Yüklemek ve Eli Kalem Tutmak Üzerinde Bir Tahlil Denemesi", Gündüz Osman, Milli Eğitim, 1989
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Mesihpaşa İmamı nda Şahıslar Dünyası ve Poetik Unsurlar", Gündüz Osman, Milli Eğitim, 1989
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Sanat ve Edebiyat Yazılarını Yeniden Okumak", Gündüz Osman, Orhan Okay’a Armağan, 1997
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Meşrutiyet Romanında Geleneksel Hikâyeden Gelen Unsurlar", Gündüz Osman, Türk Yurdu, 2000
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"İletişim ve Dil", Gündüz Osman, Atases, 2001
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Namık Kemal in Şiirlerinde Fonetik Unsurlar ve Kişi Zamirlerinin Kullanılışı", Gündüz Osman, Bilig, 2002
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Edebiyatta Empresyonizm I", Gündüz Osman, Adım, 2004
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Edebiyatta Empresyonizm II", Gündüz Osman, Adım, 2004
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Romanlarımız ve Romancılarımız", Gündüz Osman, Tyb Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, 2005
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Ana dili öğretiminde anlatım sorunları ve çözümüne dair bazı öneriler", Gündüz Osman, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Bir Kitap ve Bir Portre", Gündüz Osman, Journal of Turkish Studies, 2005
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"İkinci Meşrutiyet ten Cumhuriyete Türk Romanında Yeni Açılımlar", Gündüz Osman, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (talid), 2006
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Bir Dostun Arkasından", Gündüz Osman, üç Karanfil , 2006
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Yakın Dönem Tarihsel Romanlarda Çatışma Alanları ve Tarihsel Romanların Ulusal Kimlik Edinmedeki Rolü", Gündüz Osman, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2007
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Büyülü Dünyasından Büyük Türkiye Rüyasına", Gündüz Osman, Erdem, 2007
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Cumhuriyet Dönemi Roman 1960 Sonrası", Osman Gündüz, Türk Edebiyatı Terihi, 2007
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Mümtaz Turhan a Göre Osmanlıdan Bugüne Batılılaşma Sorunu Karşılaşılan Engeller ve Çözüm Yolları", Gündüz Osman, Beyaz Doğu, 2007
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Parmi les romans du modernimse otoman deux romans originaux au sujet de la relation de l homme au divin Amak i Hayal le voyage dans la profondeur des reves et Perviz", Gündüz Osman, Internatinal Journal of Turcologia, 2007
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Romanlarımız ve Romancılarımız", Gündüz Osman, Tyb Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, 2008
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim II Kademe Okullarının Türkçe Derslerinde Uygulanması", Gündüz Osman, Şimşek Tacettin, Erkal Metin, Aktaş Elif, Albayrak Leyla, Yiğit Abdulgani, Milli Eğitim, 2009
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana", Osman Gündüz, Turkish Studies, 2009
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Efsanelerle Beslenen Platonik Bir Aşk Şiiri Monna Rosa", Gündüz Osman, Yeni Türk Edebiyatı, 2011
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Çağdaş Türk Romanının Sorunları ve Romanda Yeni Açılımlar", Osman Gündüz, Teke, 2016
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Türk romanının gelişim süreci içinde gözden kaçan sosyo politik bir roman Katırcıoğlu", Osman Gündüz, Yeni Türk Edebiyatı, 2016
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Geçmişten Geleceğe Bitmeyen Oyun: Satranç Dersleri", Osman Gündüz, Beyaz Şehir Palandöken, 2017
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Bir Hikaye anlatıcısı olarak Yaşar Reyhani", Osman Gündüz, Beyaz Şehir Palandöken, 2017
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"Orhan Okay Hoca ile Hasbihal", Osman Gündüz, Türk Edebiyatı, 2017
Osman Gündüz
مقالة - سلعة
"İlköğretim Türkçe 8", Akçağ Yayınları, Ders Kitabı, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"İlköğretim Türkçe 6", Akçağ Yayınları, Ders Kitabı, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"İlköğretim Türkçe 7", Akçağ Yayınları, Ders Kitabı, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"Meşrutiyet Romanında Yapı ve Tema I II", Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1082, Bilimsel Kitap
Osman Gündüz
كتاب
"Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı", Bakanlar Matbaası, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"Yazılı ve Sözlü Anlatım", Akçağ Yayınları, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"Düş ile Gerçek Arasında Oktay Akbal ın Öykücülüğü", Akçağ Yayınları, Bilimsel Kitap
Osman Gündüz
كتاب
"Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839 2000", Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Grafiker Yayınevi, KORKMAZ RAMAZAN, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"Türk Edebiyatı Tarihi 4", 1960 Sonrası [Türk Romanı], KB Yayınları, HORAT OSMAN, 275-374, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"Konuşma Eğitimi İlköğretimde Türkçe Öğretimi", PegemA Yayınevi, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"İhsan Oktay Anar ın Kurgu Dünyası Anar ın Kurgu Evreninde Postmodern Bir Gezinti", Vizyon Yayınevi, Bilimsel Kitap
Osman Gündüz
كتاب
"Anlatma teknikleri 2 uygulamalı yazma eğitimi el kitabı", Grafiker Yayınevi, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"Uygulamalı Okuma Eğitimi El Kitabı", Grafiker Yayınevi, Bilimsel Kitap
Osman Gündüz
كتاب
"Anlatma Teknikleri II Uygulamalı Konuşma Eğitimi", Grafiker, Ders Kitabı, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب
"Türk Dili I", - Yazılı ve Sözlü Anlatım Yanlışlar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Osman Mert, 978-975-442921-3, Ders Kitabı, Kitap Bölümü
Osman Gündüz
كتاب