فاكس 04582111127

BAYUNİMER - طلب معلومات

موضوع:

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Dedekorkut Külliyesi / İktisadi İdari Bilimler Fakültesi