Araştırma Merkezi Müdürü طبيب معلم Ferdi Güzel

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı معلم Ahmet Akpınar