Lecturer PhD Alirıza Kaleli

"Real-time implementation of self-tuning regulator control technique for coupled tank industrial process system", Kağan Koray Ayten, Ahmet Dumlu, Alirıza Kaleli, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers, Journal of Systems And Control Engineering, 2018

"A comparative study of two model-based control techniques for the industrial manipulator", Ahmet Dumlu, Köksal Erentürk, Alirıza Kaleli, Kağan Koray Ayten, Robotica, 2017

"Optimization of heat transfer and efficiency of engine via air bubble injection inside engine cooling system", Alirıza Kaleli, Zavaragh Hadi Ghasemi, Faraz Afshari, Amini Ali, Applied Thermal Engineering, 2017

"Controlling spark timing for consecutive cycles to reduce the cyclic variations of SI engines", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Köksal Erentürk, Applied Thermal Engineering, 2015

"Controlling LPG temperature for SI engine applications", Mehmet Akif Ceviz, Alirıza Kaleli, Erdoğan Güner, Applied Thermal Engineering, 2015

"İçten yanmalı Motorların Ardışık ÇevrimlerindeOluşan Maksimum Basınç Verilerinin Gri Öngörücüler Kullanılarak Tahmini", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Köksal Erentürk, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2014

"Detailed Analysis of SCARA Type Serial Manipulator on a Moving Base with LabView", Alirıza Kaleli, Ahmet Dumlu, Muhammed Fatih Çorapsız, Köksal Erentürk, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2012

"LabVIEW KULLANARAK İÇTEN YANMALI MOTOR ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜMÜ.", Mehmet Akif Ceviz, Alirıza Kaleli, Erdoğan Güner, Muammer Zırzakıran, Mühendis Makine, 2012

"İçten Yanmalı Motorlarda Ardışık Çevrimlerde Oluşan Çevrimsel Farkların Azaltılması İçin Ateşleme Avansı Kontrol Sistemi Tasarımı", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Köksal Erentürk, (11.09.2014-13.09.2014), Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (tok), 2014

"MODELING AND CONTROL OF ELECTRONIC COOLING SYSTEM IN IC ENGINE", Alirıza Kaleli, Galip Kaltakkıran, Hüseyin Köksal, (18.10.2018-19.10.2018), Iıı. International Energy Engineering Congress Proceedings Book, 2018

"The Comparison of Classical Thermostat and Controlled 3-way Valve Configuration in Engine Cooling System of SI Engine Application", Galip Kaltakkıran, Alirıza Kaleli, Erdoğan Güner, Hadi Ghasemi Zavaragh, (07.12.2017-09.12.2017), International Conference on Engineering Technologies (ıcente’17), 2017

"Model-based sliding mode control technique for the stewart platform mechanism", Ahmet Dumlu, Alirıza Kaleli, Köksal Erentürk, Kağan Koray Ayten, (21.08.2017-23.08.2017), The International Conference Onengineering Technology, 2017

"Development Of An Adaptive Self Tuning Controller For Lpg Injection Systems", Mehmet Akif Ceviz, Alirıza Kaleli, Erdoğan Güner, İlhan Volkan Öner, (31.05.2015-03.06.2015), Issa International Symposium on The Sustainable Aviation, 2015

"Dizel motorda EGR gaz sıcaklığı ve EGR oranının NOx emisyonları üzerine etkisinin matematiksel modellenmesi", Halil İbrahim Akolaş, Alirıza Kaleli, Kadir Bakırcı, (18.10.2018-19.10.2018), 3. International Energy And Engineering Congress, 2018

"The Effect of Intelligent Cooling System on ExhaustEmissions in IC Engines", Galip Kaltakkıran, Alirıza Kaleli, Erdoğan Güner, Kadir Bakırcı, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Real-Time Trajectory Tracking Control for Electric-Powered Wheelchairs Using Model-Based Multivariable Sliding Mode Control", Kağan Koray Ayten, Ahmet Dumlu, Alirıza Kaleli, (20.10.2017-22.10.2017), Ieee The 5th International Symposium on Electrical And Electronics Engineering, 2017

"Hareketli Tabana Yerleştirilmiş RRP Seri Manipülatörünün Kinematik Ve Dinamik Davranış Analizi", Ahmet Dumlu, Alirıza Kaleli, Köksal Erentürk, (11.10.2012-13.10.2012), Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (tok), 2012

"Investigatıon of the effect air bubble injection on cyclic variations in engine cooling system with wavelets technique", Galip Kaltakkıran, Alirıza Kaleli, Kadir Bakırcı, Hadi Ghasemi Zavaragh, (18.10.2018-19.10.2018), 3. International Energy And Engineering Congress, 2018

"Design and control of intelligent cooling system for IC engine", Alirıza Kaleli, Galip Kaltakkıran, Ahmet Dumlu, Kağan Koray Ayten, (21.08.2017-23.08.2017), 2017 International Conference on Engineering And Technology (ıcet), 2017

"Desing and Control of Intelligent Cooling System for IC Engine", Alirıza Kaleli, Galip Kaltakkıran, Ahmet Dumlu, Kağan Koray Ayten, (21.08.2017-23.08.2017), Ieee The International Conference on Engineering Technology, 2017

"The Effect of Intelligent Cooling System on Exhaust Emissions in IC Engines", Galip Kaltakkıran, Alirıza Kaleli, Erdoğan Güner, Kadir Bakırcı, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Real time parameter estimation and experimental validation of adaptive self-tuning regulator for liquid level control process", Alirıza Kaleli, Galip Kaltakkıran, Ahmet Dumlu, Kağan Koray Ayten, (21.08.2017-23.08.2017), Ieee The International Conference on Engineering Technology, 2017

"Yakıt Sıcaklığının Dizel Yakıtlı Motorda Performans Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Sabit Devir Sayısında Deneysel İncelenmesi", Erdoğan Güner, Mehmet Akif Ceviz, Alirıza Kaleli, Galip Kaltakkıran, Şükran Efe, (26.05.2014-27.05.2014), 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2014

"İçten Yanmalı Motor Performans Deneylerinde Çalışma Parametrelerinin LabView Kullanılarak Ölçülmesi", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Ahmet Mavi, Tevhit Karacalı, (07.09.2011-10.09.2011), Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2011

"Lpg Kullanan Buji Ateşlemeli Motorlarda Lpg Yakıt Sıcaklığının Kontrolü", Ahmet Dumlu, Alirıza Kaleli, Köksal Erentürk, (11.09.2014-13.09.2014), Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (tok), 2014

"Buji Ateşlemeli Motorlarda Silindir İçinde Oluşan Maksimum Basınç Verilerinin Gri Öngörücüler Kullanılarak Tahmini", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Köksal Erentürk, (26.05.2014-27.05.2014), 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2014

"Pressure regulator optimization in LPG fuel injection systems", Mehmet Akif Ceviz, Alirıza Kaleli, (25.10.2015-27.10.2015), 2015 International Conference on Sustainable Energy And Environmental Engineering(seee2015), 2015

"LPG Enjeksiyon Sistemlerinde Lpg Sıcaklığı İle Motor Performansı Arasındaki İlişkinin Araştırılmas", İlhan Volkan Öner, Mehmet Akif Ceviz, Alirıza Kaleli, Köksal Erentürk, (26.05.2014-27.05.2014), 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2014

"Self tuning controller for reducing cycle to cycle variations in SI Engine", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Köksal Erentürk, (25.10.2015-27.10.2015), International Conference on Sustainable Energy And Environmental Engineering(seee2015, 2015

"Fuel temperature control in LPG fuelled SI engines", Mehmet Akif Ceviz, İlhan Volkan Öner, Alirıza Kaleli, Ahmet Mavi, (06.05.2012-08.05.2012), 2012 Ieee International Conference on Electro/ınformation Technology, 2012

"Minimum Variance Spark Timing Controller For Reducing Cycle To Cycle Variations In Si Engine", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Köksal Erentürk, (31.05.2015-03.06.2015), Issa International Symposium on The Sustainable Aviation, 2015

"GÜNÜMÜZ SIKIŞTIRMA ATEŞMELİ MOTORLARINDAKİPÜSKÜRTME STRATEJİLERİ VE AVANTAJLARI", Erdoğan Güner, Mehmet Akif Ceviz, Galip Kaltakkıran, Hüseyin Köksal, Alirıza Kaleli, (22.10.2015-23.10.2015), Mühendislikte Yeni Teknolojiler (myt-2015), 2015

"Elektrik Enerjili Yarış Aracının Elektrik Sisteminin Enerji Yönetiminin Ve Telemetri Sisteminin Geliştirilmesi", Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Tevhit Karacalı, Hakan Ahmetoğlu, Top Muhammed Murat (22.10.2015-24.10.2015), Myt2015, Mühendislikte Yeni Teknolojiler, 2015

"Fpga Teknolojisi Ve İçten Yanmalı Motorlarda Uygulanması", Hüseyin Köksal, Alirıza Kaleli, Mehmet Akif Ceviz, Galip Kaltakkıran, Halil İbrahim Akolaş, (22.10.2015-24.10.2015), Myt2015, Mühendislikte Yeni Teknolojiler, 2015

"Taşıt Motorlarında Kullanılan Soğutma Sistemlerinde Yeni Teknolojiler", Halil İbrahim Akolaş, Mehmet Akif Ceviz, Alirıza Kaleli, Zavaragh Hadi, (22.10.2015-24.10.2015), Myt2015, Mühendislikte Yeni Teknolojiler, 2015

"EGR Cooler Control to Optimize The Recirculated Exhaust Gas Temparature", Halil İbrahim Akolaş, Kadir Bakırcı, Alirıza Kaleli, (21.09.2017-23.09.2017), İnternational Conference on Advanced Engineering Technologies Icadet17) Bayburt, 2017

"EGR sisteminin egzoz emisyonları üzerine etkisinin deneysel olarak incelenmesi", Halil İbrahim Akolaş, Kadir Bakırcı, Alirıza Kaleli, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"The Air Path Mathematical Modeling and Air Fuel Ratio Conrtol at LPG injected in SI Engine", Hüseyin Köksal, Alirıza Kaleli, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"EGR cooler contrl to optimize the recirculated exhaust gas temperature", Halil İbrahim Akolaş, Kadir Bakırcı, Alirıza Kaleli, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"İçten Yanmalı Motorlarda Klasik ve Akıllı Soğutma Sistemlerinin Motor Isınma Süresi Açısından Kıyaslanması ve Motor Blok ve Radyatör için Ekserji Analizi", Galip Kaltakkıran, Alirıza Kaleli, Erdoğan Güner, Kadir Bakırcı, (16.11.2017-18.11.2017), International Advanced Researches Engineering Congress, 2017

"Pilot enjeksiyonun NOx emisyonu üzerine etkisinin deneysel incelenmesi", Erdoğan Güner, Alirıza Kaleli, Kadir Bakırcı, (18.10.2018-19.10.2018), 3. International Energy And Engineering Congress, 2018

"İçten Yanmalı Motorlarda Klasik ve Akıllı Soğutma Sistemlerinin Motor Isınma Süresi Açısından Kıyaslanması veMotor Blok ve Radyatör için Ekserji Analizi", Galip Kaltakkıran, Alirıza Kaleli, Kadir Bakırcı, Erdoğan Güner, (16.11.2017-18.11.2017), International Advanced Researches And Engineering Congress, 2017

"Modern Kontrol Mühendisliği", Palme, Ömer Gündoğdu, 978-605-282-205-0, 159-648, Kitap Tercümesi, Kitap Bölümü

"Modern kontrol mühendisliği", Bölüm 10 durum uzayında kontrol sistemleri tasarımı, Palme Yayınevi, Gündoğdu Ömer, 605-720, Kitap Tercümesi, Kitap Bölümü

"Algoritma ve Programlama", Lisans, Türkçe, 3

"Elektrik Elektronik Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3

"Elektrik Makineleri", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Programlama", Lisans, Türkçe, 3

"Görsel Programlama", Lisans, Türkçe, 3

"Mekatronik", Lisans, Türkçe, 3

"Matlab ve Simulink İle Sistem Simülasyon Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi, Simülasyonu ve Kontrolü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Elektrik motorları ile tahrik edilen otomatik yönlendirmeli bir aracın optimum kontrolünün gerçekleştirilmesi", Yardımcı Doçent, Erzurum Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.02.2016-27.12.2017, 25000 TÜRK LİRASI

"Elektrik Motorları ile Tahrik Edilen Otomatik Yönlendirmeli Bir Aracın Optimum Yörünge Kontrolünün Gerçekleştirilmesi", Yardımcı Doçent, Erzurum Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.02.2016-27.12.2017, 25000 TÜRK LİRASI

"MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN PLC ENDÜSTRİYEL UYGULAMA VE PROSES KONTROL LABORATUVAR TASARIMI", Yönetici, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2016-20.09.2017, 160000 TÜRK LİRASI

"Benzinli Motor Elektronik Kontrollü Soğutma Sistemi Tasarımı ve Üretimi", Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.04.2016-01.10.2017, 82000 TÜRK LİRASI

"Manyetik Nanoakışkanların Sentezlenmesi Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mikro GövdeBorulu Isı Değiştiricide Termal Performanslanrın incelenmesi", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.03.2015-21.12.2016, 25000 TÜRK LİRASI

"Benzinli Motor Elektronik Kontrollü Soğutma Sistemi Tasarımı ve Üretimi", Doktor Öğretim Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, -tübitak 3001, Tamamlandı, 01.04.2016-12.01.2018, 60000 TÜRK LİRASI

"Mikro kanal içerisindeki akışkana enjekte edilmiş manyetik alana duyarlı nano partiküllerin manipülasyonunu sağlayacak elektromanyetik alan kontrollü bir sistemin tasarımı", Yardımcı Doçent, Erzurum Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.12.2015-26.12.2017, 25000 TÜRK LİRASI

"Mekatronik Mühendisliği bölümünün PLC endüstriyel uygulama ve proses kontrol laboratuvar tasarımı", Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.12.2015-18.09.2017, 150000 TÜRK LİRASI

"Atakar 2 Alternatif enerji yarışları araç tasarımı", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 06.03.2015-15.08.2015

"Lpg Yakıtlı Buji Ateşlemeli Motorlarda Yakıt Sıcaklığının Motor Performansına Ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Araştırılması", Bursiyer, Atatürk Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.12.2012-13.06.2014 TÜRK LİRASI

"İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ÇEVRİMSEL FARKLARIN AZALTILMASI İÇİN ATEŞLEME AVANSININ KONTROLÜ", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.01.2013-13.06.2014, 10000

"Lpg Kullanılan Motorlarda Hava Yakıt Oranının Kontrolü", Yüksek Lisans, Hüseyin Köksal

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2017 - 2018 Doktor Öğretim Üyesi Tortum Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi
2015 - 2017 Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora Mühendislik Fakültesi Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2006 - 2009 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1999 - 2004 Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü, Marmara Üniversitesi