Lecturer Ayşegül Kayar Muslu

"1992-2018 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"An Analysis of Grammar Teaching in Secondary School in Terms of Success, Attitude and Teachers’Views", Ayşegül Kayar Muslu, Fatih Veyis, Asian Journal of Education And Training, 2020

"2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, (21.06.2019-23.06.2019), II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 2019

"1992-2017 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018

"2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, (25.04.2019-28.04.2019), Xıı. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, 2019

"Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar", Öğrenmede Güncel Kavramlar, Vize Yayıncılık, Seçer İsmail, 978-605-9278-93-5, 23-56, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Dünya Edebiyatı Araştırmaları", Fars (İran) Edebiyatı, Nobel Akademik Yayıncılık, Sevim Oğuzhan, 6050330205, 327-351, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 3

"2211-A Genel Yurtiçi Doktora Bursu", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2020 Öğretim Görevlisi Rektörlük Türk Dili Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2019 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2017 - 2019 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2012 - 2017 Lisans Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi