"Effect of Anodization Time on Electrophotocatalytic Performance of TiO2 Nanotubes", Burcu Bozkurt Çırak, Sibel Morkoç Karadeniz, Tuba Solakyıldırım, Cihan Gökçe, Kemal Volkan Özdokur, Ali Ercan Ekinci, Çağrı Çırak, Çiğdem Eden, Zeynep Demir, Yaşar Erdoğan, (20.09.2018-22.09.2018), Internatıonal Conference on Innovatıve Engıneerıng Applıcatıons, 2018
Cihan Gökçe
Poster
"Effect of Anodization Voltage on ElectrophotocatalyticPerformance of TiO2 Nanotubes", Burcu Bozkurt Çırak, Sibel Morkoç Karadeniz, Tuba Solakyıldırım, Cihan Gökçe, Kemal Volkan Özdokur, Ali Ercan Ekinci, Çağrı Çırak, Zeynep Demir, Çiğdem Eden, Yaşar Erdoğan, (20.09.2018-22.09.2018), Internatıonal Conference on Innovatıve Engıneerıng Applıcatıons, 2018
Cihan Gökçe
Poster
"Acil Durum Prosedürleri", Önlisans, Türkçe, 3
Cihan Gökçe
Lesson
"Havacılık Emniyeti", Önlisans, Türkçe, 6
Cihan Gökçe
Lesson
"Yer Hizmetleri ve Ramp", Önlisans, Türkçe, 3
Cihan Gökçe
Lesson
"Tehlikeli Madde", Önlisans, Türkçe, 6
Cihan Gökçe
Lesson
"Haberleşme ve Seyrüsefer Yardımcıları", Önlisans, Türkçe, 5
Cihan Gökçe
Lesson
"Harekat Performans ve Ramp", Önlisans, Türkçe, 6
Cihan Gökçe
Lesson
"Kariyer Hizmetleri Merkezi Temsilcisi"
Cihan Gökçe
Managements
"Bölüm Başkanı"
Cihan Gökçe
Managements
"Çelebi Hava Servisi", HAREKAT MEMURU, 2010-2015, Ticari (özel)
Cihan Gökçe
Other
"Aflatoxin-free hazelnut in Ordu", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 22.04.2011-22.07.2012, 94.694 AVRO
Alper Abca
Project
"Sivil Havacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Alper Abca
Lesson
"Havacılık İngilizcesi ı", Önlisans, İngilizce, 3
Alper Abca
Lesson
"Temel İngilizce", Önlisans, İngilizce, 2
Alper Abca
Lesson
"İkram ve Servis Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Alper Abca
Lesson
"Ordu Ticaret ve Sanayi Odası", PROJE UZMANI, 2009-2013, Sivil Toplum Kuruluşu
Alper Abca
Other
"SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI: GELENEKSEL MEDYADAN SOSYAL MEDYAYA", İsmail Dursunoğlu, Gökhan Kömür, The Journal of Academic Social Science Studies, 2018
Gökhan Kömür
Article
"İmam Gazâlî ve Thomas Aquinas’in Siyasal Adalet Anlayışlarının Karşılaştırılması", Gökhan Kömür, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi (johass), 2019
Gökhan Kömür
Article
"“Yumuşak Güç Unsuru Olarak Kamu Diplomasisi”", Gökhan Kömür, International Journal of Politics And Security (ıjps), 2020
Gökhan Kömür
Article
"Üniversitelerin Sosyal Kültürel ve Ekonomik Fonksiyonlarının Şehirler Üzerindeki Etkileri", Gökhan Kömür, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2021
Gökhan Kömür
Article
"Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal İmaj Algıları: Bayburt Üniversitesi Örneği", Gökhan Kömür, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2021
Gökhan Kömür
Article
"Academic Studies in Social Sciences", The Dynamics of Transition of Multi-Party Life in Turkey, IVPE Publishing, Babacan Hasan, 978 - 9940 - 46 - 009 - 9, 2-15, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Gökhan Kömür
Book
"Ekonomi Perspektifinde Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar", Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişin Ekonomik Nedenleri, Gazi Kitapevi, 978-625-7045-35-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Gökhan Kömür
Book
"TANZİMAT DÖNEMİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE FEMİNİZM", Gökhan Kömür, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi2.uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Gökhan Kömür
Poster
"SİYASAL DAVRANIŞLARIN ŞEKİLLENMESİNDE AİLE FAKTÖRÜ", Gökhan Kömür, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi2.uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Gökhan Kömür
Poster
"BİREYLERİN SİYASAL KATILMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BAYBURT ÖRNEĞİ", İsmail Dursunoğlu, Gökhan Kömür, (07.11.2019-09.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (usbk), 2019
Gökhan Kömür
Poster
"HANE HALKI YOKSULLUK ARAŞTIRMASI: BAYBURT ÖRNEĞİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.11.2017, 1500.00 TÜRK LİRASI
Gökhan Kömür
Project
"İnsan İlişkileri ve İletişim", Lisans, Türkçe, 3
Gökhan Kömür
Lesson
"Çağdaş Yönetim Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3
Gökhan Kömür
Lesson
"Liderlik ve Kişisel Gelişim", Lisans, Türkçe, 4
Gökhan Kömür
Lesson
"Etkili İletişim", Lisans, Türkçe, 3
Gökhan Kömür
Lesson
"Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler", Lisans, Türkçe, 3
Gökhan Kömür
Lesson
"Çocuk İle İletişim", Önlisans, Türkçe, 4
Gökhan Kömür
Lesson
"Bayburt Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu", Üye
Gökhan Kömür
Memberships
"Erasmus Koordinatörü"
Gökhan Kömür
Managements
"Bayburt Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu"
Gökhan Kömür
Managements
"Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatör Yardımcısı"
Gökhan Kömür
Managements
"Selçuk Üniversitesi", Erasmus Ofis Koordinatörlüğü, 2008-2011, Kamu
Gökhan Kömür
Other
"4-aminothiophenol-intercalated montmorillonite: Organic-inorganic hybrid material as an immobilization support for biosensors", Yahya Yasin Yılmaz, Esra Evrim Yalçınkaya, Dilek Odacı Demirkol, Suna Timur, Sensors And Actuators b, 2020
Yahya Yasin Yılmaz
Article
"ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR", BALIN KİMYASAL VE FİZİKSEL ORİJİNİ, İKSAD, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL, 978-625-7687-11-9, 75-92, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yahya Yasin Yılmaz
Book
"EFFECT OF IMPLICIT AND EXPLICIT SOLVENT MODELS ON THE ZWITTERIONIC FORM OF CARNOSİNE", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (13.10.2016-15.10.2016), 4th International Bau Drug Design Congress, 2016
Yahya Yasin Yılmaz
Poster
"Effect Of Implicit And Explicit Solvent Models On The Zwitterionic Form Of Anserine", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (01.09.2013-05.09.2013), Euco – cc, 9th of The European Conference of Computational Chemistry, 2013
Yahya Yasin Yılmaz
Poster
"Investigation of Interactions Between Anserine and Cu Ions by Molecular Modeling", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (10.10.2012-12.10.2012), 10. Kimyasal Fizik Kongresi (cpc-x), 2012
Yahya Yasin Yılmaz
Poster
"Amithiophenol modified montmorillonite as an immobilizationmatrix for enzymes in biosensor preparation", Yahya Yasin Yılmaz, Esra Evrim Yalçınkaya, Dilek Odacı Demirkol, Suna Timur, (25.09.2017-29.09.2017), The 12th International Workshop on Biosensors And Bioanalytical P-techniques in Environmental, Food And Clinical Chemistry (bbmec12), 2017
Yahya Yasin Yılmaz
Poster
"Moleküler Modelleme Yöntemi İle Anserin Ve Bakır (Cu) İyonları Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (13.09.2013-15.09.2013), 7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 2013
Yahya Yasin Yılmaz
Poster
"A review: Biosensor Applications In Agriculture", Yahya Yasin Yılmaz, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2019
Yahya Yasin Yılmaz
Poster
"Enginarın Atık Kısımlarının Biyolojik Aktivite Güdümlü Olarak Fraksiyonlandırılması ve Etkin Fraksiyonların Antioksidan, Antimikrobiyal ve Hücre Kültürü Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar", Araştırma Görevlisi, Dicle Üniversitesi, -tübitak 3001, Tamamlandı, 01.02.2015-01.02.2017, 77000 TÜRK LİRASI
Yahya Yasin Yılmaz
Project
"Çakşır Otu Ekstraktının Bal Arılarında Kuluçka Alanı Gelişimi Üzerine Etkisi", Öğretim Görevlisi, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.05.2019-21.11.2019, 19000.00 TÜRK LİRASI
Yahya Yasin Yılmaz
Project
"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Altyapısının Geliştirilmesi Projesi", Öğretim Görevlisi, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.06.2019-13.12.2019, 60.000, 00 TÜRK LİRASI
Yahya Yasin Yılmaz
Project