Lecturer İsrafil Ertürk

"Analysis of Master Theses on Occupational Health and Safety in Turkey", Nilgün Ulutaşdemir, Hasan Tuna, İsrafil Ertürk, Gümüşhane University Journal of Social Sciences Institute, 2019

"İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi.", Nilgün Ulutaşdemir, Hasan Tuna, İsrafil Ertürk, (04.05.2018-05.05.2018), 3. Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, 2018

"İş Güvenliği Uzmanı Olma Yetkisi Verilen İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde İSG Ders İçeriklerinin Değerlendirilmesi.", Nilgün Ulutaşdemir, Hasan Tuna, İsrafil Ertürk, (04.05.2018-05.05.2018), 3. Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, 2018

"GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN UYGULAMADAKİ YAŞADIKLARI RİSKLERİN KAYGIDÜZEYİNE ETKİSİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)", Nilgün Ulutaşdemir, Hasan Tuna, İsrafil Ertürk, Ziynet Candaş, (14.12.2018-15.12.2018), 1 Internatıonalcongress on Nursıng And Innovatıon, 2018

"Korunma Politikaları ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Arama Kurtarma Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 2

"Yapı İşlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Burs Destekleme Yardım Kurulu Komisyonu"

"Kalite Yönetim Komisyonu"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"İsg Koordinatörü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Yüksekokul Kurulu Üyeliği"

"Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu"

"Genelkurmay Başkanlığı", ASSUBAY, 1996-2017, Kamu

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 - 2020 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi (yl) (tezli), Avrasya Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2015 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi (yl) (tezsiz), Avrasya Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Atatürk Üniversitesi