Professor Doctor Rafet Metin

"1844 1845 Tarihli Temettuat Defterine Göre Ankara Eyaleti Konur Kazası Nefs i Konur un Sosyal ve Ekonomik Yapısı", Metin Rafet, E-journal of New World Sciences Academy ( Nwsa), 2013

"XVI Yüzyılda Niğde ve Kırşehir Sancaklarında Mahalle Yapılanması", Rafet Metin, Karadeniz Araştırmaları Dergisi (journal of The Black Sea Studies, 2009

"xvı yüzyılda Niğde Sancağında Demografik Yapı üzerine bir değerlendirme", Rafet Metin, The Journal of Academic Social Sciencestudies, 2016

"XVI Yüzyılda Kırşehir Sancağında Nüfus Yapısı", Rafet Metin, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Karaköselü Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı", Rafet Metin, Researcher, 2019

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA ÇULLU KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI", Rafet Metin, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA FARAŞLI KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, Sotod, 2019

"1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Tatlucak Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı", Rafet Metin, History Studies, 2018

"XV XVI YÜZYILLARDA KIRŞEHİR DE BULUNANKONAR GÖÇER GRUPLAR", Rafet Metin, Karadeniz Araştırmaları Dergisi ( Journal of The Black Sea Studies), 2016

"1260 61 1844 45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA BALIŞEYH VE AHILI KÖYLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, Turkish Studies

"Tereke Kayıtlarına Göre XVIII Yüzyılda Gebze Gekbuza de Sosyal", Metin Rafet, Tereke Kayıtlarına Göre Xvııı. Yüzyılda Gebze (gekbuza) de Sosyal, 2013

"XVI Yüzyılın İkinci Yarısında Bozok Sancağında Kullanılan Erkek Şahıs İsimleri", Metin Rafet, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi( Kastamonu Education Journal ), 2013

"XVI. YÜZYILDA BOZOK, KIRŞEHİR VE NİĞDE’DE KÖYE DÖNÜŞEN MEZRAALAR", Rafet Metin, Karadeniz Araştırmaları, 2017

"1260-61/1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IġIĞINDA KARACALI VE EYNE GAZĠLÜ KÖYLERĠNĠN SOSYAL VE EKONOMĠK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, (nwsahs), 2017

"1699 1718 Yıllarında Bolu da Yatırım Araçları", Metin Rafet, Karadeniz Araştırmaları Dergisi ( Journal of The Black Sea Studies), 2012

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KUBAD KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, Sotod, 2018

"XV Yüzyılın sonu ve XVII Yüzyılın başlarında Bolu da Sosyal Hayat", Metin Rafet, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (dumlupınar University Journal of Social Sciences), 2012

"XVIII Yüzyılın Başlarında Nevşehir de Kullanılan Şahıs Adları Üzerine Bir İnceleme", Metin Rafet, Otam, 2012

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KARALI KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, Sotod, 2019

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KAZMACA KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, Sotod, 2018

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KIRLANGIÇ KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK YAPIS", Rafet Metin, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (küsbd, 2018

"H 1131 1132 M 1718 1720 Tarihli Amasya Şer iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi", Metin Rafet, Journal of The Black Sea Studies Karadeniz Araştırmaları, 2013

"XVI Yüzyıldan XVIII Yüzyıla Muşkara NEVŞEHİR da Nüfus ve Yerleşme", Metin Rafet, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

"SULTAN SELİM VE ŞAH İSMAİL BAĞLAMINDA OSMANLI İRAN İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ", Rafet Metin, (04.05.2016-07.05.2016), Sultan Selim ve Şah İsmail Bağlamında, Osmanlı-iran İlişkilerine Genel Bir Bakış, 2016

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KAZMACA KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, (06.04.2017-08.04.2017), Icoess, 2017

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA SELAMLI KÖYÜNÜN SOSYAL VEEKONOMİK YAPISI", Rafet Metin, (17.10.2018-20.10.2018), Isoeva 2018, 2018

"(H:1140 M:1727)TARİHLİ VE 98 NUMARALINEVŞEHİR MUFASSAL DEFTERİNİN TANITIMI", Rafet Metin, (09.11.2017-12.11.2018), Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, 2018

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA YENİCE KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, (18.04.2019-21.04.2019), Icoess 2019, 2019

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA SORSAVUŞ KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI .....", Rafet Metin, (04.04.2018-07.04.2018), Icoess, 2018

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA BEŞBIÇAK KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI ..", Rafet Metin, (04.04.2018-07.04.2018), Icoess, 2018

"KIRIKKALE’NİN KURULUŞU VE DÖNÜŞÜMÜNDE SAVUNMA SANAYİİNİN ROLÜ...", Rafet Metin, Gökhan Uça (04.04.2018-07.04.2018), Icoess, 2018

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA ÇİFTLİK KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, (18.04.2019-21.04.2019), Icoess 2019, 2019

"Xvı Yüzyılda Bozok Sancağının Nüfus Yapısı", Rafet Metin, (05.05.2016-07.05.2016), Uluslararası Bozok Sempozyumu, 2016

"Ahilik Teşkilatının Eğitimde ve Dayanışma Fonksiyonunda Oynadığı Rol", Rafet Metin, Erdi Erdoğan, (05.11.2015-07.11.2015), Ulusal (uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi), 2015

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KAVLAK KÖYÜNÜN SOSYAL VEEKONOMİK YAPISI", Rafet Metin, (17.10.2018-20.10.2018), Isoeva, 2018

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA YEŞİLLÜ KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, (18.04.2019-21.04.2019), Icoess 2019, 2019

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KARPUZ KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, (18.04.2019-21.04.2019), Icoess 2019, 2019

"1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KOÇUBABA KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ", Rafet Metin, (09.11.2017-11.11.2017), Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 2017

"XV XVI Yüzyıllarda Kırşehir de Bulunan Konar Göçer Gruplar 4", Rafet Metin, (22.05.2015-26.05.2015), 4. International Science, Cultureand Sportassociation, 2015

"Nevşehir in Tarihi Yolculuğu", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 145152, 978-605-4163-18-2, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Kültür Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Anadolu Uygarlıklarında Müzik", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlıca ı", Lisans, Türkçe, 2

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", Lisans, Türkçe, 1

"Osmanlıca Müzik Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Milli Eğitim Bakanlığı", Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 1992-1998, Diğer

"Türkiye'de Savunma Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Kırıkkale (1923-1950)", Yüksek Lisans, Gökhan Uça

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2020 Profesör Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2020 Doçent Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi
2009 - 2015 Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi
2001 - 2007 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi (dr), Gazi Üniversitesi
1998 - 2009 Okutman Rektörlük, Kırıkkale Üniversitesi
1996 - 1997 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (yl) (tezli), Kırıkkale Üniversitesi
1987 - 1991 Lisans Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Ankara Üniversitesi