Lecturer PhD Yaşar Erdoğan

"Determination of the effect of electric fence system on productivity and behaviour of honeybees housed in different beehive types ( iApis mellifera L.)", Yaşar Erdoğan, Italian Journal of Animal Science, 2019

"Comparison of colony performances of honeybee ( Apis mellifera L.) housed in hives made of different materials", Yaşar Erdoğan, Italian Journal of Animal Science, 2019

"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth andNutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, Sefik Tüfenkçi, Communications in Soil Science And Plant Analysis, 2018

"Determination of Behavioural Characteristics of Different Honey bee (Apis mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Comparison of Wintering Ability and Colony Performances of Different Honeybee (Apis mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian/Turkey Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2017

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2017

"Role of inoculation with multi trait rhizobacteria on strawberries under water deficit stress", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyarı, Nurgül Kıtır, Zemdirbyste-agriculture, 2016

"Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Gürsel Dellal, Yaşar Erdoğan, Hilal Ürüşan Altun, Mahir Murat Cengiz, Sümer Haşimoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

"Effect of the water deficit and inoculation with multi traits rhizobacteria on growth and enzyme activities in strawberry Fragaria x ananassa", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumed, Wulfenia, 2015

"Pollen Analysis of Honeys From The Çoruh Valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, International Journal of Plant, Animal And Environmental Sciences, 2014

"Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2014

"Eşek Arısı Vespa Sp. Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2013

"Balmumu Üretilmesi ve Değerlendirilmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Arıcılık Araştırma Dergisi, 2011

"Some physiological characteristics of honeybee Apis mellifera L housed in heated fan wooden and insulated beehives", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Berna Emsen Steinman, Journal of Animal And Veterinary Advances, 2009

"Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Yaşar Erdoğan, İspir, 2006

"Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2005

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Hüseyin Zengin, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005

"Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005

"Bazı Bal Arısı Zararlılarına Karşı Geliştirilen Bitkisel Biyolojik ve Mekaniksel Yöntemler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (28.06.2010-01.07.2010), Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010

"The Stuation of Beekeeping in İspir and Production of Alternative Honeybee Product", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (03.04.2009-04.04.2009), International Workshop on Defining Alternative Products., 2009

"Organic farming and sustainable rural development çoruh valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (13.10.2014-15.10.2014), 18th Ifoam Organic World Congres, 2014

"Research on essentıal oil content and components of wild ecotype Origanum acutidens in different ecologies of the İspir region", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Ebru Mete, (25.09.2009-27.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"Medical and aromatic plants which are the source of honey produced in Çoruh Valley", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2019), 2019

"Su kısıtı Durumunda Çileklerde (Frageria ananassa) Rizobakteri Uygulama Etkileri", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafet Varmazyarı, Nurgül Kıtır (27.09.2016-30.09.2016), Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2016

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik ve Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Hüseyin Zengin (01.09.2004-03.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Bal Arılarında (Apis Mellifera L ) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (01.09.2004-03.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Economically important medicinal and aromatic and others plants of the İspir region", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), Internetional Rural Development Symposium, 2009

"Kimyasal gübrelerin bal arıları Apis mellifera L için taşıdığı riskler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (03.06.2013-07.06.2013), 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"Çilek yetiştiriciliğinde bal arılarının ( Apis mellifera L) yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"Organik sebze ve meyve üretiminde tozlayıcı olarak bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"Yukarı Çoruh Havzasının eko ve botanik turizmi potansiyeli", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ferit Ayyıldız, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu., 2008

"Effect of Electromagnetic Field (EMF) and Electric Field (EF) on Some Behavior of Honey Bees (Apis mellifera L.)", Yaşar Erdoğan, Mahir Murat Cengiz, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies(ıcadet 2019, 2019

"The importance of non-wood in the forest herbaceous plants in botanical tourism in the Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (08.05.2014-10.05.2014), Iıı. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

"Opportunities on organic and alternative farms in Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Important medicinal aromatic plant species for beekeeping in İspir and Kaçkar region in Turkey", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"The importance of royal jelly as human food", Yaşar Erdoğan, (01.10.2015-04.10.2015), The 3rd International Symposium Ontraditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"Meyvelerin tozlaşmasında bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu., 2006

"Çoruh Vadisinde Origanum Acutidens Populasyonlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Oranlarındaki Varyasyon", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (19.10.2009-22.10.2009), Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

"Preventions across to bear harmless that cause economic lost in beekeeping", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Meslek Yüksek Okullarının Kırsal Kalkınma ve Bölge için Önemi İspir Hamza Polat MYO örneği", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Arzu Karataş, Ayhan Yıldırım, (27.05.2011-29.05.2011), II. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

"The Importance of honey production for rural areas", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"İspir’de rezistanslı fanlı ahşap ve tecritli kovanlardaki balarısı Apis mellifera L. kolonilerinin bazı davranışsal özelliklerinin araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Üzümsü Meyvelerin Tozlaşmasında Bal Arılarının Apis mellifera L Yeri ve Önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Potantial of eco tourisim and botanical tourisim in the upper part of the Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ferit Ayyıldız, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Karadut tohumlarının (Morus nigra) çimlenmesi ve gelişimi üzerine elektromanyetik alanın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015, 2015

"Elektro manyetik radyasyonun bal arısı Apis mellifera L ve bitkiler üzerine etkileri", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015, 2015

"Determination of some Behaviour Characteristic of Different Honeybee (Apis mellifera L.) Genotiypes in Eastern Anatolian Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1 st İnternational Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Çileklerde Frageria ananassa L enzim aktivitesi ve gelişme üzerine rizobakteriler ve kurakklığın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumend (25.08.2015-29.08.2015), Vıı. Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

"Beeswax manufacturing and utilization", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Organic Beeyards Features", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Effect on some honeybee behavior of different radio frequency", Yaşar Erdoğan, Nesrin Ecem Bayram, Mahir Murat Cengiz, (29.09.2017-04.10.2017), 45th Apimondia Congress, 2017

"Kaçkar Dağları ve Çoruh Vadisi’xxnin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekoturizm Olanakları", Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"The Effect of Antibiotic Residues in Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (09.05.2018-12.05.2018), I. International Agricultural Science Congress, 2018

"Natural beekeeping for curative honey and health bees", Yaşar Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018

"Therapeutic properties of Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, Ersin Gündeğer (09.05.2018-12.05.2018), I. International Agricultural Sciences Congress, 2018

"The effect of stress on honeybees", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018

"Arılıklarda Eşek Arısı Vespa Spp Zararlısına Karşı Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (27.04.2011-30.04.2011), Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011

"Çoruh Vadisinin Yabani meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekolji2014, 2014

"Determination of biological properties of some wild fruits grown in Bayburt", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Metin Turan, (19.06.2018-23.06.2018), Ecology 2018, 2018

"Effect of biological fertilizers on the growth and nutritient content of grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Şefik Tüfenkci, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity, 2017

"Importance of additional feeding in honeybees (Apis mellifera L)", Sadık Çıvracı, Yaşar Erdoğan, Sakine Yalçın, (01.11.2018-04.11.2018), 2nd International Animal Nutrition Science Congress, 2018

"Variation of essential oil yield and combosition of Satureja spicigera C Koch Boiss Aerial parts during different stages of plant growth", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (17.04.2013-20.04.2013), The First Mediterranian Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2013

"Biosensor Applications in Beekeeping: Honey Quality and Residue Control Applications", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Dilek Odacı Demirkol, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Arı Poleni Üretimi ve Arıcılık Açısından Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (27.05.2009-29.05.2009), I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2009

"Yukarı Çoruh Havzasında Bal Arısı (Apis mellifera L) İçin Önemli Olan Bitki Türlerinin Araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Preventions across to bear harmless that cause economic lost in beekeeping", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Ecological Fighting Methods Against Honey Bee (Apis mellifera L.) Harms", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Microscopic analiysis of honey sample from Bayburt", Yaşar Erdoğan, Nesrin Ecem Bayram, (29.09.2017-04.10.2017), 45th Apimondia Congress, 2017

"Effect of nutrition on honeybee (Apis mellifera L) health", Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (01.11.2018-04.11.2018), 2nd International Animal Nutrition Science Congress, 2018

"Pollen analysis of honeys from the Çoruh Valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Chemical profile of honey produced in the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (24.04.2016-26.04.2016), 13 th Assian Apicultural Association Conference, 2016

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"ORGANİK ARICILIK", ARI HASTALIK VE ZARARLILARI, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 24-58, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Arıcılık", ORGANİK ARICILIKTA MEVSİMLER UYGULAMALAR, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 4-23, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Arıcılık", BALIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ, Gündüz ofset matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 59-68, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA, KAYIT FORMLARI,ORGANİK SİSTEM PLANLAMASI (OSP) VE BİRLİKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-SERTİFİKASYON", Organik arıcılık ve kayıt tutma, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-4361-78-6, 82-94, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA, KAYIT FORMLARI,ORGANİK SİSTEM PLANLAMASI (OSP) VE BİRLİKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-SERTİFİKASYON UYGULAMALARI DERS KİTABI", Türkiye Hayvancılığına Kısa Bir Bakış ve Organik Hayvancılıkta Kullanılan Kayıtlar ve Formlar., Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-4361-78-6, 36-53, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 1

"Tarımsal Savaş ve Arıcılık", Önlisans, Türkçe, 6

"Arıcılık Alet ve Ekipmanları", Önlisans, Türkçe, 4

"Bal ve Bal Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 6

"Arı Anatomi ve Fizyolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Apiterapi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 3

"Arıcılık Uygulamaları-1-2", Önlisans, Türkçe, 8

"Ballı Bitkiler ve Polinasyon", Önlisans, Türkçe, 6

"Tahıl ve Öğütme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Kanatlı ve su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Kanatlı ve su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Tahıl ve Öğütme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"et Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 3

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"et Ürünleri İşleme Müh.", Lisans, Türkçe, 3

"Tahıl Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Biyoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Biyolojisi", Lisans, Türkçe, 5

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Uygulanan Organik Yöntemler.", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arı Ekolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Bal Arısı Hastalık ve Zararlarına Karşı Uygulanan Organik Yöntemler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arı Ekolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı ve Balık Hastalıkları", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 4

"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"Organik Hayvansal Üretim", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Sürü Sağlığı Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Salgın Hastalıklar ve Zoonozları", Önlisans, Türkçe, 3

"Veterinerlik Hizmetleri Mevzuatı ve Etik", Önlisans, Türkçe, 5

"Veterinerlik Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Zooloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Bitki İlişkileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Ekolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Tarımsal Biyoteknoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Sürdürülebilir Tarım", Önlisans, Türkçe, 2

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Ürünleri Üretim ve Muhafaza Yöntemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Bakım ve Beslemesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Arıcılıkta Yapay Tohumlama", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Bakım ve Beslenmesi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Davranışları", Önlisans, Türkçe, 3

"Organik Hayvansal Üretimin İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Verim Kontrolleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Yönetim Kurulu Başkanı"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"İstişare Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Bayramoğlu Yem Sanayii", Ziraat Mühendisi, 2009-2009, Ticari (özel)

"Projemi Yazıyorum", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 10.10.2018-12.10.2018, 15367.76 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Veterinerlik Ve Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 45.000, 00 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 200.000, 00 TÜRK LİRASI

"Rakım Farkının Balarıs (Apis Mellifera L.) Davranışları Üzerine Etkisi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 9.800, 00 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin Tespiti, morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2017-01.12.2017, 6.000, 00 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902.900, 00 TÜRK LİRASI

"Bal arısı kolonilerinde polen toplama saatlerinin bal ve yavru üretimi üzerine olan etkilerinin araştırılması.", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2003-31.12.2004, 5.000, 00 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının kurulması Projesii", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 58.621, 00 TÜRK LİRASI

"ARI ZEHİRİ ÜRETİMİNİN BALARISI (Apis mellifera L.) DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 9.997, 00 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 23.779, 00 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 63.149, 00 TÜRK LİRASI

"Kontrol Altında Üretilen Ana Arılar İle Farklı Bölgeden Satın Alınan Ana Arılardan Oluşturulan Kolonilerin Bazı Özellikler Bakımından Karşılaştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013, 33.333, 2 TÜRK LİRASI

"Değişik Çevresel Faktörlerin Üretilen Balın Miktarı ve Kompozisyonuna Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2003-21.05.2005, 7.500, 00 TÜRK LİRASI

"Bal Arısı Apis Mellifera L Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.11.2003-13.08.2005, 8.616, 00 TÜRK LİRASI

"Farklı çevre şartlarının bal verimi ve kalitesi üzerine olan etkileri", Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.05.2000-23.10.2002, 5.000, 00 TÜRK LİRASI

"Yusufeli Bal Üreticiliğini Geliştirme Projesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 30.11.2007-31.12.2008, 68.785, 14 AVRO

"Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.01.2007-15.09.2011, 4.178.000 TÜRK LİRASI

"Elektromanyetik Alanın Arı Kolonileri Apis mellifera L Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.12.2010-16.12.2011, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"Yükselti Farkının Arı Kolonileri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.08.2009-03.08.2010, 18.750, 00 TÜRK LİRASI

"Rezistanslı ve Fanlı Ahşap ve Tecritli Kovanlardaki Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Kışlama Performansları", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.11.2008-17.11.2009, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin ve ballı bitkilerin Tespiti Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.07.2007-13.12.2008, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

"İç Isıları Dengelenmiş Olan Kovanların Arı Kolonilerinin Davranışsal Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.05.2005-12.12.2006, 22.000, 00 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2016 - 2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Doktor Öğretim Üyesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2016 Yardımcı Doçent İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2003 - 2007 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Hayvan Yetiştirme (dr), Atatürk Üniversitesi
2000 - 2003 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Hayvan Yetiştirme (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1999 - 2007 Araştırma Görevlisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1995 - 1999 Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1994 - 1996 Önlisans Özalp Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi