Coordinator Professor Doctor Vecihi Aksakal

Deputy Coordinator Lecturer Şenol Kılıçaslan

Chief Derda Yazıcı