Associate Professor Doctor Yusuf Şen

"İslâm Hukûkuna Göre Sağlık HizmetlerindeMahremiyet Hakkı", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2015

"Mâverâünnehir Fıkıh Kültürünün Etkileri Kırgızistan Örnegi", Yusuf Şen, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2016

"İslâm Hukukunda Arabuluculuk", Yusuf Şen, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012

"Riskli Alacakların Zekâtı ve Alacağın Zekâta Mahsup Edilmesi", Yusuf Şen, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

"İslam Hukuku ve Modern Hukuk Bağlamında Tazmin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2016

"İslam Hukukunda Vakıfların Sosyal Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme", Yusuf Şen, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011

"Zâhirî ve Bâtınî Fıkıh Gümüshânevî Örnegi", Yusuf Şen, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

"İslam Hukuk Felsefesi Bağlamında Kritik Analitik Düşünme Fıkıh İlişkisi", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2016

"Mukayeseli Olarak Tehlike Sorumluluğu Bağlamında Ulaşım Araçlarının Meydana Getirdiği Zararlardan Sorumluluk", Yusuf Şen, (10.05.2011-12.05.2011), Kararyolu Trafik Güvenliği, 2011

"İslâm Hukuku Açısından Aile İçi Mahremiyetin İhlâli ve Boşanmalara Etkisi", Yusuf Şen, (27.03.2015-29.03.2015), Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, 2015

"Osmanlı Hanefi Fıkıh Geleneginin Olusmasında Ekmelüddîn Bâbertî ninYeri Ve Önemi", Yusuf Şen, (25.09.2013-27.09.2013), Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2013

"İslam Hukukunda Hileli Satışların Piyasaya Etkileri", Yusuf Şen, (07.11.2019-09.11.2019), Iı.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"ISLAM MUHAKEME HUKUKUNDA ISPAT VASITASI OLARAK KARÎNE", ILÂHIYÂT YAYINLARI, 978-605-9621-05-2, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

"İLAHİYAT ALANINDA TEORİ VE ARAŞTIRMALAR", İslâm Hukûkunda Anlaşmalı Evlilikler, Gece Kitaplığı, Prof Dr. Abdurrahman KASABOĞLU, 978-625-7702-94-2, 135-160, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"OSMANLI DA FIKIH USÛLÜ ANLAYISI BÂBERTÎ ÖRNEGI", Rağbet Yayınları, 978-605-9852-11-1, Bilimsel Kitap

"Fıkıh Usulü ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Usulü ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukukunda Akit Kuramı", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuku Metinleri", Yüksek Lisans, Arapça, 3

"Klasik Fıkıh Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Seminer Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"İslam Hukuk Usulü ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mukayeseli İslam Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Felsefesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Din Kül. ve AH. Bil. Öğretimi", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Borçlar Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Aile Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Aile Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam İbadet Esasları ı (arapça)", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Usulü ı", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Usulü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Mezhepleri", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 4

"İslam İbadet Esasları ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam İbadet Esasları", Lisans, Türkçe, 4

"Fıkıh Mezhepleri Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Usulünde Hüküm Çıkarma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Okulları", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Metodolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Eleştirel Düşünme Teknikleri", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler", Doktora, Türkçe, 3

"Fıkıh Usûlü", Lisans, Türkçe, 2

"Günümüz Fıkıh Problemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Ahkam Ayetlerinin Hukuk Sosyolojisi Açısından Fıkhi Analizi", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukuku ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Metodolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Usulü ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Uzmanlık Alan Dersi", Doktora, Türkçe, 6

"İslam'da Helaller ve Haramlar", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh", Lisans, Türkçe, 4

"Temel Dini Bilgiler ıı", Lisans, Türkçe, 4

"İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukuku ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Ahkam Ayetleri Yorumu", Lisans, Türkçe, 2

"İslam İbadet Esasları ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Usûlü ı", Lisans, Türkçe, 2

"Arapça(kıraat)", Hazırlık, Arapça, 4

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Rektör Danışmanı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Komisyon Başkanlığı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Enstitü Müdürü"

"Dekan Yardımcısı"

"BEK", Üye 2010 -

"ERASMUS", Üye 2010 -

"Milli Eğitim Bakanlığı", ÖĞRETMEN, 1995-2010, Kamu

"Teşekkür", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"TAKDİR BELGESİ", MILLI EGITIM BAKANLIGI, Kamu, Türkiye

"TEŞEKKÜR BELGESİ", MILLI EGITIM BAKANLIGI, Kamu, Türkiye

"TEŞEKKÜR BELGESİ", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"SORAN SORGULUYAN GENÇLİK İÇİN DÜŞÜNME GÜCÜ", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.01.2009-01.12.2009

"İslâm Hukunda Fâsid Evlilik ve Hükümleri", Yüksek Lisans, Rabia Bayhan

"Merğinânî'nin "el-hidâye" Adlı Eserinde Aile Hukuku İle İlgili Hanefî-şâfiî İhtilafları", Yüksek Lisans, Kevser Kırmızıçiçek

"Müdâyene Ayeti Bağlamında İslam Borçlar Hukukunun Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Hüseyin Ali Karahan

"İçtima İlkesinin Hanefî ve Şâfiî Mezhepleri Bağlamında Mukayesesi", Yüksek Lisans, Bahri Tikici

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 Doktor Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
1997 - 2007 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi
1989 - 1994 Lisans İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi