Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ümit KARAKAŞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞENGÜL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÖMÜR (Üye)
Öğr. Gör. Gülşah ŞEKER (Üye)
Öğr. Gör. Fatma AYDIN (Üye)
Yayın Tarihi: 
Yukarı