"Anabilim Dalı Başkanı"
Hanefi Bayraktar
Yöneticilik
"Rektör Yardımcısı"
Hanefi Bayraktar
Yöneticilik
"Dekan"
Hanefi Bayraktar
Yöneticilik
"2. Uluslararası Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu ve Hava Kirliliği Üzerine", Erzurum TRT radyosu, Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 24.09.2017-24.09.2017
Hanefi Bayraktar

"Erzurum Şehir Merkezinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (pah'ların) Konsantrasyonlarının Alansal Dağılımı", Yüksek Lisans, Cihan Paloluoğlu
Hanefi Bayraktar
Danışmanlık
"Erzurum Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (pah) Örneklenmesi ve Analizi", Yüksek Lisans, Ecem Demirel
Hanefi Bayraktar
Danışmanlık
"Erzurum Şehir Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarboların Kaynaklarının Pmf Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi", Yüksek Lisans, Şahin Korkmaz
Hanefi Bayraktar
Danışmanlık
"İzmir İli Hava Kirliliğinin Alansal ve Zamansal Olarak Analizi", Yüksek Lisans, Ebru Sağlar
Hanefi Bayraktar
Danışmanlık
"Bişkek Şehrinin Hava Kalitesinin Alansal ve Zamansal Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Ulukbek Burganakov
Hanefi Bayraktar
Danışmanlık
"Trafikten Kaynaklanan Çevresel Gürültü Haritaları ve Erzurum Şehir Merkezi Örneği", Yüksek Lisans, Umut Zengin
Hanefi Bayraktar
Danışmanlık
Daha Fazla Sonuç