"Çağdaş Toplumlarda Sınıfın Dört Yüzü: Çalışma, Mülkiyet, Gündelik Sosyal Etkileşim ve İdeoloji", Cem Özkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi
Cem Özkurt
Makale
"Yeni Krizler Çağı, Çalışmanın İflası ve Prekarya", Cem Özkurt, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018
Cem Özkurt
Makale
"Simgeler, Semboller ve Anlam Ağında Bir İletişimsel Diyalektik Olarak İnsan", Cem Özkurt, Sosyologca, 2018
Cem Özkurt
Makale
"Toplumsallık, Anlam ve Bir Sosyal İnşa Olarak İnsan", Cem Özkurt, Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2019
Cem Özkurt
Makale
"Yeni Bir Sosyal Bilim Paradigmasına Doğru: Mirasın Reddi ve Bütünsel Bilim Arayışları", Cem Özkurt, İbad Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
Cem Özkurt
Makale
"Bir Şerif Mardin ve Mübeccel Kıray Okuması: Yakın Tarihimizde Toplumsal Değişmeler ve Modernleşme Periyotları", Cem Özkurt, Mavi Atlas, 2020
Cem Özkurt
Makale
"Sınıf ve Ötesi, 1980 Sonrası Çalışma Hayatına Başlayan Bazı Meslek Mensuplarının Sosyolojik Açıdan Karşılaştırmalı Analizi", Gece Akademi, 978-605-288-875-9, Bilimsel Kitap
Cem Özkurt
Kitap
"Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar", Cemil Meriç’xxin Araştırma Programına Bir Bakış, Gece Akademi, Prof.Dr. Kürşat Özdaşlı, 978-605-288-791-2, 507-519, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Cem Özkurt
Kitap
"Sosyoloji ve Psikoloji Araştırmaları", Mekanın Toplumsal İnşası, Akademisyen Kitabevi, Cahit Aslan, 978-605-258-859-8, 1-12, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Cem Özkurt
Kitap
"Demokrasi Felsefesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar", Tocqueville’ in Siyasal Dünyasını Bir Analiz Denemesi, Sosyal Yayınlar, İsmail Serin, 978-625-7863-36-0, 247-268, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Cem Özkurt
Kitap
"Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları", Batı Modernliğinin Siyasal Kimliği, İKSAD Publishing House, Prof. Dr. Mustafa Talas, 978-625-7914-06-2, 65-100, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Cem Özkurt
Kitap
"İleri Modernitede İnsanal Geri Çekilmenin Küresel Ötekileri Prekaryanlar", Cem Özkurt, (17.10.2019-19.10.2019), 2000’xxli Yıllarda Türkiye’xxde Antropoloji, 2019
Cem Özkurt
Bildiri
"MESLEKİ DÖNÜŞÜMLER VE YENİ BİÇİMLENMELER: BİR MESLEKİ KARİYER UZAKLAŞMASI OLARAK BANKACILIK", Cem Özkurt, (26.05.2018-29.05.2018), Uluslar Arası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 2018
Cem Özkurt
Bildiri
"Bireysel İktidarın Daemonik Formu: Benliğin Gücü ve Dönüştürme Kapasiteleri", Cem Özkurt, (07.11.2019-09.11.2019), 2. Uluslararası Sosyal Bilim Kongresi Gümüşhane, 2019
Cem Özkurt
Bildiri
"Şerif Mardin ve Mübeccel Kıray’ın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevelerine Bir bakış: Yakın Tarihimizde Değişmenin Yönü, Temel Gerilimler ve Yapının Bağlantısallığı", Cem Özkurt, (25.04.2019-27.04.2019), 1. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilim Kongresi, 2019
Cem Özkurt
Bildiri
"21. Yüzyılda Sosyal Bilimin Açmazları, Yeni Arayışlar ve Bütünsel Bir Bilim Metodolojisine Doğru", Cem Özkurt, (18.04.2019-19.04.2019), IX. Mantık Çalıştayı, 2019
Cem Özkurt
Bildiri
"Tarihe Sosyojik Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 4
Cem Özkurt
Ders
"Eğitim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 6
Cem Özkurt
Ders
"Sosyoloji", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 4
Cem Özkurt
Ders
"Felsefeye Giriş 2", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 4
Cem Özkurt
Ders
"Temel Psikoloji", Lisans, Türkçe, 4
Cem Özkurt
Ders
"Felsefeye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 6
Cem Özkurt
Ders
"Antropoloji", Lisans, Türkçe, 4
Cem Özkurt
Ders
"Tarihe Sosyolojik Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 4
Cem Özkurt
Ders
"Aydınlanma Felsefesi", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Küreselleşme ve Toplum", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Bilgi ve Bilim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Sosyal ve Kültürel Antropoloji", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Sosyal Hareketler", Lisans, Türkçe, 4
Cem Özkurt
Ders
"Felsefeye Giriş", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Kurumlar Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Felsefeye Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 2
Cem Özkurt
Ders
"Bölüm Başkan Yardımcısı"
Cem Özkurt
Yöneticilik
"Milli Eğitim Bakanlığı", Edebiyat Öğretmeni, 1979-1985, Diğer
Osman Gündüz
Diğer
"Anabilim Dalı Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Anabilim Dalı Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Bölüm Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Anabilim Dalı Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Bölüm Bşk Vekili"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Bekir Fahri (idiz) Hayatı-edebi Kişiliği-eserleri", Yüksek Lisans, Abdullah Arslan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Resimli ay Mecmuası", Yüksek Lisans, Uğur Değirmenci
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Ümid Mecmuası (tahlil-fihrist-metin)", Yüksek Lisans, Esin Akkaya
Osman Gündüz
Danışmanlık
"İlköğretim Türkçe Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi ve Uygulamalar", Yüksek Lisans, Türker Özcan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"The İmpact of Monetary Policy on Financial Management of Banks", Yüksek Lisans, Kutay Seyhan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Milli Eğitim Tarafından Yayımlanması Uygun Görülen 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Yazınsal Metinler Bakımından İncelenmesi ve Türkçe Öğretimindeki Yazınsal Metinlerin Kullanışı", Yüksek Lisans, Arzu Demirsoy
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Türkçe Eğitiminde Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Sinan Karadaş
Osman Gündüz
Danışmanlık