eBook Academic Collection (Multidisipliner E-kitap Veri Tabanı) Veritabı Deneme Erişimi
1 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nlebk