Bilimsel, Kültürel Ve Sosyal Etkinlikler

BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER DÜZENLEME KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM   Başkan
  Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Ufuk TÖMAN   Üye
  Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. M. Reşit ÇORAPSIZ   Üye
  İ.İ.B.F. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ   Üye
  Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gül KALELİ YILMAZ   Üye
  Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Alperen TOZLU   Üye
  İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih KAYA   Üye
  Sağlık Bilimleri Fak. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Filiz Aygün ERTÜRK   Üye
  Bayburt Sağlık Hiz. MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bülent ŞENGÜL   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı (SKS Daire Başkanı) Nazmi KARABULUT   Üye
  Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Akif KACIR   Üye
  Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı Anmar COŞKUN   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.