Meslek Yüksekokulu Kurulları

MESLEK YÜKSEKOKULU KURULLARI

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Metin UÇURUM   Başkan
  Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Emine TAŞ   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi  Hamit Emre KIZIL   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi  Ümit GİRGEL   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Yaşar ERDOĞAN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ŞEN   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini GENEL SEKRETERLİK birimi yürütmektedir.