Mobile Logo Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon ve Vizyon

Misyon / Özgörev

Evrensel değerler ışığında yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, bilgi birikimini toplum yararına kullanan, adalete yardımcı nitelikli bireyler yetiştirmek.

 Vizyon / Özgörüş

Temel hukuk bilgisine sahip,  bilimsel yayınlar yapabilen, nitelikli ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkılarda bulunabilen, uluslararası standartlarda tercih edilen bir Adalet Meslek Yüksekokulu olabilmektir.

 

Yayın Tarihi: 
Yukarı