Akademik Personel
Öğretim Görevlisi Ahmet Küçük
İdari Personel
Şef Veysel Köse