Resim Bölümü Ders Kodları
- Sanat Tarihi 1, Görsel Dil ve Anlatım, Desen 1 Dersleri Microsoft Teams platformu üzerinden,
- Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dijital Okur Yazarlık dersleri BAYUZEM platformu üzerinden yapılacaktır.
Derslere ait detaylı bilgiler aşağıda tabloda sunulmuştur.
Resim Bölümü Ders Kodları