Taşınmaz, Satış, Kira, Tahsis ve Devir Komisyonu
Komisyondaki Unvanı  Unvanı/Adı Soyadı
Başkan Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN
Üye Genel Sekreter Yrd. Cuma ATYEMÜR
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis KILIÇ