Yönerge Değişiklikleri
- Üniversitemiz Senatosunun 30/12/2020 tarihli ve 137 ile 139 sayılı oturumlarında onaylanan mevzuat değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.

          - Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi değişikliği karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)

          - Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Yönerge değişikliği karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)