Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hülya Kodan

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Cansu Tutkun
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu