2019 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları

Üniversitemizin Değerli Akademisyenleri, 

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları Bayburt Üniversitesi Akademik Teşvik Takvimi çerçevesinde 20 Ocak 2020 - 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

 

 

20 – 24 Ocak 2020

Öğretim Elemanlarının Kadrolarının Bulunduğu;

*Rektörlüğe bağlı bölümlerde; Bölüm Başkanlıklarına,

*Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında; Bölüm  Başkanlıklarına,

*Enstitülerde; Anabilim Dalı veya Ana Sanat Dalı Başkanlıklarına,

Başvuruların yapılması.

 

27 – 28 Ocak 2020

Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi.

29 – 30 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi.

30 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının Üniversitemiz resmi internet sayfasından ilanı.

31 Ocak – 06 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak anılan komisyona itiraz edilmesi.

07 Şubat 2020

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirmesi (İtiraz sonucunda komisyonun vereceği karar kesindir.)

07 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversitemiz resmi internet sayfasından ilanı.

 

Başvuru yapacak akademik personellerimiz için:

YÖKSİS Çıktısı: https://yoksis.yok.gov.tr sayfasından alınacak “Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı”, başvuru sahibi tarafından imzalanarak başvuru dosyasına eklenir.

ÖNEMLİ NOT: Akademik Teşvik Ödeneği için puanı yeterli olmayan akademik personellerimizin de YÖKSİS sayfalarını güncellemeleri ve güncel ‘YÖKSİS Akademik Teşvik Başvuru Çıktısını’ Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na teslim etmeleri gereklidir.!!!

Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler: Puanlama yapılacak faaliyet ve alt faaliyetler için Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler formundaki belgeler, aynı formdaki açıklamalar ve yönetmelikteki ilgili maddeler dikkate alınarak eksiksiz bir şekilde Başvuru Dosyasına eklenir.

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi”: Başvuru sahibi tarafından imzalanarak dosyaya eklenir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı: Bu form doldurularak başvuru dosyasına eklenir. Yapılan ön incelemenin ardından “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” tarafından imzalanır.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları için:

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları:  Komisyon, çalışma esaslarına uygun olarak her bir öğretim elemanın başvuru dosyasını inceler.

Birim Puan Tablosu”:  Başvuru dosyası incelendikten sonra öğretim elemanlarının Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağında kontrol edilen ve onaylanan puanları tabloya isimlerinin karşısına yazılır.

Fakülte/YO/MYO/Enstitü/Bölüm Başkanlıkları Puan Tablosu”:  Her bir Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonundan gelen Birim Puan Tablosu Fakülte/YO/MYO/Enstitü tarafından birleştirilir ve onaylanarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na iletilir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Değerlendirmesinde Tespit Edilen Eksikler Tablosu”: Başvuru dosyası incelendikten sonra eksikler varsa gerekçeleri tabloda açıklanarak form, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na iletilir.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğini indirmek için Tıklayınız. 

17 Ocak 2020 tarihli Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği indirmek için Tıklayınız.