AnaSayfa
 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

Program Tanımı:

Bilişim alanındaki hızlı gelişmeler işletme ile ilgili konulara da sürekli olarak yenilikler getirmektedir ve bu değişime paralel olarak işletmelerde de gelişen bilişim teknolojilerine uyum sağlama gereği ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin, gelişen bilgisayar sistemlerinden etkin şekilde yararlanabilmeleri için çok iyi bir bilişim altyapısı yanında, uzmanlaşmış personele de sahip olmaları gerekmektedir. Bir taraftan Personel İşlemleri, Muhasebe, Satış Yönetimi, Stok Kontrol, Üretim Planlama gibi birbiriyle ilişkili çok sayıda günlük operasyonların gerçekleştirilmesinde yoğun olarak kullanılan, diğer taraftan yönetici konumundaki kişilerin önemli konularda alacakları kararlar için çok önemli bilgi desteği sağlayan bu tür sistemlerin tasarımı, gerçekleştirimi ve uygulanması yönetim bilişimcilerin en önemli çalışma konuları arasındadır. Kuruluşlar için hem Bilişim hem de İşletme konularında bu derece etkin rol oynayan Yönetim Bilişimciler bu alanda aranan kişiler olmaktadırlar.

Programın Amacı;

İşletmelerin ve bireylerin her türlü bilgiyi yaratma, bilgiyi depolama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşım ihtiyaçlarını ve bu bilgi ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarımı, kurulması ve yönetilmesini kurumsal işletmeler bünyesinde veya kendi şirketlerini kurarak karşılayacak;  ayrıca bu gereksinimlerin hem teknik hem ekonomik hem de stratejik açıdan taratılması, alınması ve idaresini yapabilecek  mezunlar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları ve İstihdam Olanakları;

Kamu veya özel sektördeki tüm organizasyonların bilgi işlem merkezleri,
Veri toplama, saklama ve işleme merkezlerine sahip bütün profesyonel çalışan kurumlar,
Karar destek ve uzman destek sistemlerini kullanan kurumların üst düzey konumları,
Proje geliştirme bölümleri,
Yazılım şirketleri,
Bankalar,
Ulusal ve uluslararası danışmalık şirketleri,
Yönetim pozisyonları.
Programı Bitirenlerin Alacağı Ünvan; 

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, ilgili alanda lisans derecesi ile mezun olurlar.