Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Değişikliği
Üniversitemiz Senatosunun 27.6.2018 tarih ve 66/08 sayılı oturumunda, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinde değişiklik yapılmıştır.