Öğrenci Affı (7143 Sayılı Af Kanunu)

7143 Sayılı Af Kanunu ve Uygulamaları

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun yer aldığı Resmi Gazete metnine ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan, kendi isteği ile kaydını sildiren veya diğer nedenler ile kaydı silinen öğrencilerin; 18 Eylül 2018 tarihine kadar ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Bölüm Sekreterliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular, ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilecektir. Başvurusu uygun bulunan öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitime başlayabilirler.

 

Başvuru için istenilecek Belgeler;
 

 1)   Dilekçe, (Dilekçe için tıklayınız.)

 2)   Adli Sicil Kaydı,

 3)   Lise Diploması (Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar için)


Başvurular, Üniversitemiz İlgili Birimlerine yukarıdaki belgeler ile birlikte elden veya posta yolu ile yapılabilecektir.  Postada yaşanan gecikmelerden dolayı sorumluluk başvuru yapan kişiye aittir.

Başvuru adresleri için tıklayınız.
Bayburt Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin başvuru adreslerine ulaşmak için tıklayınız.
(Faks veya elektronik posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Kesin Kayıt:
Başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilgili dilekçeyi doldurarak başvuruda bulundukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü'ye göndermeleri gerekmektedir. (Dilekçe için tıklayınız.)