Öğretim Görevlisi Savaş Keskin

"Sosyal Medyada Öz -Temsil ve Ötekinin ’xxÖteki Boyutu’xx: Karikateist Toplumsalı Üzerine İnceleme", Seçkin Özmen, Savaş Keskin, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Sosyal Medyada Yeniden Üretilen Kadın Rolleri: ’xxYeni Gelin Evleri’xx Topluluğu Örneğiyle", Savaş Keskin, İmran Uzun, Sümbül Polat, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"’xxÖteki’xxnin Kurumsallaşması ve Dönüşen İletişim Pratikleri: Ateizm Derneği’xxnin Sosyal Medyatik Öz -Temsili", Savaş Keskin, İmran Uzun, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Reklam Gerçeğinin Dijital Failleri Olarak ’xxEfekt Kimlikler’xx: Turkcell’xxin ’xxEmocan’xxları Üzerinden Bir Kimlik Okuması", Savaş Keskin, Global Media Jounal Turkish Edition, 2018

"Sosyal Medyada Topluluk İlişkileri Karikateist Facebook Topluluğu Üzerine Bir Araştırma", Savaş Keskin, Göksel Göker, Asos Journal, 2016

"Küreselleşme Sürecinde Değişen Geleneksel Türk Aile Yapısının Televizyon Dizilerindeki Temsili", Savaş Keskin, Türker Elitaş, Tarih Okulu Dergisi, 2016

"Liderler ve Takipçileri: Siyasi Parti Liderlerinin Twitter Performansları ve Takip İlişkisi", Savaş Keskin, Mehmet Ferhat Sönmez, Selçuk İletişim, 2015

"Sosyal Medya Türevi Olarak Sosyal İçerik Platformları: Betimsel Bir İnceleme", Göksel Göker, Savaş Keskin, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015

"Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye deki GSM Operatörlerinin Facebook Performansları Üzerine Bir İnceleme", Savaş Keskin, Nural İmik Tanyıldızı, Intermedia, 2015

"Tüketimden Sosyalleşmeye Alışveriş Merkezleri: Elazığ Örneğinde Bir Araştırma", Göksel Göker, Savaş Keskin, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015

"Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili", Göksel Göker, Savaş Keskin, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2015

"Yabancı ve Mekânsal Ayrışma: District 9 Filminde Heterotopik Mekân ve İleri Marjinallik", Göksel Göker, Savaş Keskin, Akademik Bakış, 2015

"Dan Bilzerian s Man Profile on Social Media Focused on Wehicle-Maiden-Weapon Conception", Savaş Keskin, Türker Elitaş, Tarih Okulu Dergisi, 2015

"Sanal Aidiyet Bağlamında Zihinsel Diaspora: Facebook Örneği", Savaş Keskin, Türker Elitaş, Atatürk İletişim Dergisi, 2014

"Modern Kentlinin Kentsel Mekan Düşlemleri: Elazığ Kent Meydanı Önerileri", Savaş Keskin, Fatih Baltacı, (09.04.2018-11.04.2018), 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 2018

"’xxUzak’xx Şehirlerde Üniversite, Kent Kimliği ve Kentsel Algı İlişkisi: Bayburt İli Örneği", Mete Yusuf Ustabulut, Savaş Keskin, (09.04.2018-11.04.2018), 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 2018

"Kentsel Mekanlarda Sosyalleşme ve Kentlilik Ağları: Elazığ Kültür Park Örneği", Savaş Keskin, Fatih Baltacı, (19.04.2018-21.04.2018), 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2018

"Soyut Gerçekliğin Fotoğrafik Temsili: Sanatsal Gösterge Okumaları", İmran Uzun, Savaş Keskin, (19.04.2018-21.04.2018), 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2018

"İletişim Çağında Dijital Kültür", Sinemanın Toplumsallaşması ve ’xxSosyal Temsili’xx, Eğitim Yayınevi, Doç. Dr. Mehmet Gökhan Genel, 978-605-7557-51-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İletişim Çağında Dijital Kültür", Sosyal Ağ Otobanlarının ’xxOtostopçuları’xx, Eğitim Yayınevi, Doç. Dr. Mehmet Gökhan Genel, 978-605-7557-51-3, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"KAR FİLM FESTİVALİ / BELGESEL KATEGORİSİ 1. LİK ÖDÜLÜ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Ötekiliğin Dini Kimlik Bağlamında Yeniden İnşası: Din Değiştirenler Üzerine Bir Araştırma", Yardımcı Doçent, Fırat Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.04.2016-05.07.2017, 3459, 48 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-tv Sinema (dr), İstanbul Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2017 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri (yl) (tezli), Fırat Üniversitesi
2010 - 2014 Lisans İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Fırat Üniversitesi