طبيب معلم Arzu Yıkılmaz

"Bâbürname’de Asli Zarf-fiillerin Kullanımı ve Zaman İşlevleri", Arzu Yıkılmaz, Turkish Studies, 2015

"Türk Edebiyatı’nda Azınlıkların Konuşma Dili", Arzu Yıkılmaz, International Journal of Social And Hümanities Sciences, 2018

"Bâbürname’de -GAn Sıfat-fiilinin Kullanımı", Arzu Yıkılmaz, Türk Dili Araştırmaları, 2013

"BİR GÖÇÜŞME ÖRNEĞİ: çizgin- ( çigzin-) ve tézgin- ( tégzin-)", Arzu Yıkılmaz, Littera Turca Journal of Turkish Language And Literature, 2018

"Renk Adlarının Kaynağı", Arzu Yıkılmaz, (01.06.2018-07.06.2018), Köktürk Yazısının Okunuşıunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 2018

"Deyimlerimizde Duygu-durum Somutlamaları", Arzu Yıkılmaz, (22.05.2017-24.05.2017), Eurasian Conference on Language And Social Sciences (eclss), 2017

"Yörük Kültüründe Süt Ürünlerinin Adlandırılması", Arzu Yıkılmaz, (06.12.2019-08.12.2019), 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu, 2019

"Gökkuşağı’nın Toplumsal Bakış Açısı Çerçevesinde Dillerarası İncelenmesi", Arzu Yıkılmaz, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

"Türk Edebiyatı’nda Azınlıkların Konuşma Dili", Arzu Yıkılmaz, (18.05.2017-21.05.2017), International Journal of Social And Hümatinies Sciences, 2017

"İSTE- SÖZÜ ÜZERİNE", Arzu Yıkılmaz, (02.05.2019-05.05.2019), Iıı. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 2019

"Evin Bölümlerinden Bir Sözcük: ODA", Arzu Yıkılmaz, (17.05.2018-20.05.2018), II. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Berlin Konferansı, 2018

"Eski Türkçe-ı", Lisans, Türkçe, 2

"Orta Türkçe", Lisans, Türkçe, 2

"Çağdaş Türk Lehçeleri", Lisans, Türkçe, 2

"Çağatayca", Lisans, Türkçe, 2

"Osmanlıca-ı", Lisans, Türkçe, 4

"Osmanlıca-ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Eski Türkçe", Lisans, Türkçe, 2

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2015 - 2019 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2014 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili (dr), Yıldız Teknik Üniversitesi
2002 - 2005 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili (yl) (tezli), Yıldız Teknik Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Selçuk Üniversitesi