طبيب معلم Tuğba Akkoyun Koç

""

"Saha (Yakut) Büyü Masallarından ”Çaaçahaan”ın Öz-Biçim İlişkisi Bakımından Tahlili ve Şamanın Yolculuğu", Tuğba Akkoyun Koç, (06.12.2019-08.12.2019), Prof dr Haluk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil-tarih-coğrafya, 2019

"Bamsı Beyrek Hikayesindeki Bazı Kişi Adlarının N. Hartmann’ın Yeni Ontolojisindeki Varlık Katmanlarına Göre Anlamlandırılması", Tuğba Akkoyun Koç, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019

"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Sözcük Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3

"Türk Dili ıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Cümle Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3

"Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Edebiyat Bilgi ve Kuramları", Lisans, Türkçe, 2

"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 2

"Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi", Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2008-2009, Diğer

"İzmit Sınav Dershanesi", Türkçe Öğretmeni, 2004-2005, Diğer

"Bayburt 21 Şubat Dershanesi", Türkçe Öğretmeni, 2005-2008, Diğer

"Gebze Modern Final Dershanesi", Türkçe Öğretmeni, 2003-2004, Diğer

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2014 Okutman Rektörlük, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2020 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2009 - 2014 Okutman Rektörlük Türk Dili Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi
2003 - 2005 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (yl) (tezsiz), Kocaeli Üniversitesi
1999 - 2003 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kocaeli Üniversitesi