Lecturer Bülent Tatlısu

"Analysis of Peer Support Levels for Disabled Individuals with Demographic and Sports-Related Variables", Öner Gülbahçe, Bülent Tatlısu, Arzu Gülbahçe, Mücahit Dursun, Journal of Education And Practice, 2017

"LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DURUMLARINA GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ(ERZİNCAN ÖRNEĞİ)", Öztürk Ağırbaş, Yakup Koç, Eser Ağgön, Bülent Tatlısu, Yasemin Çakmak Yıldızhan, Adem Gün, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019

"SPOR YAPMANIN ENGELLİ BİREYLERDEKİÖZSAYGIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Tatlısu, Erdoğan Tozoğlu, Gökhan Bayraktar, Serkan Tevabil Aka, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi., 2014

"The Relationshıp Between Strength, Speed, Flexibility, Agility, and Anaerobic Power in Elite Athletes", Bülent Tatlısu, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Sercan Karakurt, International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR LİSANS ÖĞRENCİLERİNE GÖRE“SPORDA HOŞGÖRÜ” KAVRAMI (BAYBURT ÜNİVERSİTESİÖRNEĞİ)", Bülent Tatlısu, Gökhan Bayraktar, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020

"ELİT SPORCULARDA KUVVET, SÜRAT, ESNEKLİK, ÇEVİKLİK VE ANAEROBİK GÜÇ İLİŞKİSI, (THE RELATIONSHIP BEETWEN STRENGTH, SPEED, FLEXIBILITY, AGILITY, AND ANAEROBIC POWER IN ELITE ATHLETES)", Bülent Tatlısu, Öztürk Ağırbaş, Sercan Karakurt, (15.03.2019-17.03.2019), 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ENGELLİ BİREYLERİN ALGILADIKLARI AKRAN DESTEĞİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Öner Gülbahçe, Bülent Tatlısu, Erdoğan Tozoğlu, Gökhan Bayraktar, Abdulvahit Doğar, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA ZİHİNSELDAYANIKLIKLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Özgür Karataş, Bülent Tatlısu, Savaş Erel, (21.06.2019-22.06.2019), Uluslararası Jilses Kongresi, 2019

"Lise Öğrencilerinin Egzersiz Bağimlilik Durumlarina Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Incelenmesi (Erzincan Örneği)", Öztürk Ağırbaş, Yakup Koç, Eser Ağgön, Bülent Tatlısu, Adem Gün, (30.10.2018-02.11.2018), 16. International Sport Science Congress, 2018

"Üsd (beden Eğitimi ve Sporda Fairplay)", Lisans, Türkçe, 2

"Yüzme ( 2.grup ) i.ö", Lisans, Türkçe, 5

"Masa Tenisi", Lisans, Türkçe, 4

"Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Atletizm", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Jimnastik", Lisans, Türkçe, 4

"Kayak i.ö", Lisans, Türkçe, 4

"Masa Tenisi i.ö", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Jimnastik", Lisans, Türkçe, 24

"Yüzme ( 1.grup )", Lisans, Türkçe, 5

"Çocuk Kadın ve Yaşlılarda Egzersiz", Lisans, Türkçe, 6

"Atletizm ı", Lisans, Türkçe, 4

"Rekreasyon", Lisans, Türkçe, 4

"Spor Tesisleri Planlaması ve Ergonomik Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 4

"Üsd (beden Eğitimi ve Sporda Fairplay) i.ö", Lisans, Türkçe, 2

"Yüzme Hakemlik", Lisans, Türkçe, 4

"Yüzme ( 2.grup )", Lisans, Türkçe, 5

"Yüzme", Lisans, Türkçe, 19

"Kayak", Lisans, Türkçe, 4

"Yüzme ( 1.grup ) i.ö", Lisans, Türkçe, 5

"Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü", YÜZME ANTRENÖRÜ, 2011-2017, Kamu

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2020 Doktora Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2019 - 2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetimi ve Rekreasyon (dr), Anadolu Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2016 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (yl) (tezli) (ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Ortak), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2014 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Atatürk Üniversitesi