Academic Works
"Anabilim Dalı Başkanı"
Hanefi Bayraktar
Managements
"Rektör Yardımcısı"
Hanefi Bayraktar
Managements
"Dekan"
Hanefi Bayraktar
Managements
"2. Uluslararası Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu ve Hava Kirliliği Üzerine", Erzurum TRT radyosu, Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 24.09.2017-24.09.2017
Hanefi Bayraktar

"Erzurum Şehir Merkezinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (pah'ların) Konsantrasyonlarının Alansal Dağılımı", Yüksek Lisans, Cihan Paloluoğlu
Hanefi Bayraktar
Counsulting
"Erzurum Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (pah) Örneklenmesi ve Analizi", Yüksek Lisans, Ecem Demirel
Hanefi Bayraktar
Counsulting
"Erzurum Şehir Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarboların Kaynaklarının Pmf Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi", Yüksek Lisans, Şahin Korkmaz
Hanefi Bayraktar
Counsulting
"İstanbul'un Hava Kalitesinin Zamansal ve Alansal Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Mualla Aydoğan
Hanefi Bayraktar
Counsulting
"Trafikten Kaynaklanan Çevresel Gürültü Haritaları ve Erzurum Şehir Merkezi Örneği", Yüksek Lisans, Umut Zengin
Hanefi Bayraktar
Counsulting
"İzmir İli Hava Kirliliğinin Alansal ve Zamansal Olarak Analizi", Yüksek Lisans, Ebru Sağlar
Hanefi Bayraktar
Counsulting
More Result