"Coğrafya Dersi Öğretim Programında Doğal Afetler", Yavuz Değirmenci, İlhan İlter, Marmara Coğrafya Dergisi, 2013
Yavuz Değirmenci
Article
"Yükseköğretimde Coğrafya Derslerinin Öğretiminde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Yavuz Değirmenci, Namık Tanfer Altaş, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
Yavuz Değirmenci
Article
"Yükseköğretimde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Destekli Öğretimin Coğrafya Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi", Yavuz Değirmenci, Namık Tanfer Altaş, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
Yavuz Değirmenci
Article
"An Investigation into Geography Teachers’ Use of Current Events in Geography Classes", Yavuz Değirmenci, İlhan İlter, Universal Journal of Educational Research, 2017
Yavuz Değirmenci
Article
"Use of Geographic İnformation Systems (GIS) in Geography Lessons According to Teachers’ Opinion", Yavuz Değirmenci, World Journal on Educational Technology, 2018
Yavuz Değirmenci
Article
"Examination of Main Trends in Geographical Education Research in Turkey", Yavuz Değirmenci, Review of International Geographical Education Online (rıgeo), 2018
Yavuz Değirmenci
Article
"Coğrafya Dersi Öğretim Programında Değerler/Values in Geography Teaching Curriculum", Yavuz Değirmenci, Journal of History Culture And Art Research, 2018
Yavuz Değirmenci
Article
"Examination of Prospective Teachers’ Perceptions of Homeland: A Phenomenological Study", Yavuz Değirmenci, Review of International Geographical Education Online (rıgeo), 2019
Yavuz Değirmenci
Article
"Coğrafya Öğretmenlerinin İyi Öğretim Anlayışlarının İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
Yavuz Değirmenci
Article
"4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Konularının Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
Yavuz Değirmenci
Article
"Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Doğal Afet” Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforların İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, International Journal of Geography And Geography Education, 2019
Yavuz Değirmenci
Article
"Öğretmen Adaylarının Etkin Vatandaşlık Algılarının İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, Burak Eskici, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
Yavuz Değirmenci
Article
"Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Türkiye’nin Coğrafi Konumunun İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
Yavuz Değirmenci
Article
"Studies on Sustainable Research", A Sustainable Future And Geography Education, Lamber Academic Publishing, Başar Enes Emre ve Bayramoğlu Turgut, 978-3-330-01051-2, 175-187, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yavuz Değirmenci
Book
"The Skill Approach in Education", Maps in Geography Education, Cambridge Scholars Publishing, Güneş Firdevs and Söylemez Yusuf, 978-1-5275-1086-9, 450-460, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yavuz Değirmenci
Book
"Afetler ve Afet Yönetimi", Temel Kavramlar, Pegem Akademi, Sever Ramazan, 978-605-037-030-0, 2-11, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yavuz Değirmenci
Book
"Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar", Öğretmen Adaylarının Şehir Algılarının İncelenmesi, Berikan Yayınevi, İslamoğlu Emel ve Yıldırımalp Sinem, 978-605-7634-26-9, 403-416, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yavuz Değirmenci
Book
"Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi", Kelime İlişkilendirme Testleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Tekin Çelikkaya ve Yavuz Akbaş, 978-625-402-822-9, 567-596, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yavuz Değirmenci
Book
"Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi", Metafor Tekniği, Nobel Akademik Yayıncılık, Tekin Çelikkaya ve Yavuz Akbaş, 978-625-402-822-9, 535-565, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yavuz Değirmenci
Book
"Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar", Coğrafya Ders Kitaplarında Somut Kültürel Mirasın Yeri, Gece Kitaplığı, Onur Zahal, 978-625-7243-53-7, 240-253, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yavuz Değirmenci
Book
"Coğrafya Öğretiminde Güncel Olayların Kullanımının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Yavuz Değirmenci, İlhan İlter, (04.05.2017-06.05.2017), International Symposium on Social Studies Education VI., 2017
Yavuz Değirmenci
Poster
"Examining of City Perception of Teacher Candidates", Yavuz Değirmenci, (14.02.2019-17.02.2019), 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalarkongresi, 2019
Yavuz Değirmenci
Poster
"CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Destekli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi", Yavuz Değirmenci, Namık Tanfer Altaş, (31.05.2016-03.06.2016), Iıı. International Eurasian Educational Research Congress. Muğla, 2016
Yavuz Değirmenci
Poster
"INVESTIGATIONOF HOMELAND PERCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES", Yavuz Değirmenci, (31.01.2019-02.02.2019), 2.uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, 2019
Yavuz Değirmenci
Poster
"Coğrafya Öğretmenlerinin İyi Öğretim Anlayışlarının İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Yavuz Değirmenci
Poster
"Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Becerilerin Kazandırılma Düzeyi", İlhan İlter, Yavuz Değirmenci, (26.04.2013-28.04.2013), Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013
Yavuz Değirmenci
Poster
"Coğrafya Dersi Öğretim Programında Doğal Afetler", Yavuz Değirmenci, İlhan İlter, (27.09.2012-29.09.2012), Epoder, 2012
Yavuz Değirmenci
Poster
"Öğretmen Adaylarının Güçlü Gelecek ve Güçlü Coğrafya Eğitimi İmajlarının İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, (03.10.2019-05.10.2019), II. International Congress on Geographical Education, 2019
Yavuz Değirmenci
Poster
"Türkiye’de 2008-2018 Yılları arasında Coğrafya Eğitimi Araştırmalarında Temel Eğilimlerin İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Yavuz Değirmenci
Poster
"Coğrafya Derslerinde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)’nin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi", Yavuz Değirmenci, (03.05.2017-06.05.2017), International Symposium on Social Studies Education VI., 2017
Yavuz Değirmenci
Poster
"Analysis Within the Scope of Current Principles in Secondary School Geography Textbooks", Yavuz Değirmenci, (14.02.2019-17.02.2019), 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Yavuz Değirmenci
Poster
"COMPARISON OF FORMER (2011) AND NEW (2017) GEOGRAPHY TEACHING CURRICULUM", Yavuz Değirmenci, (31.01.2019-02.02.2019), 2.uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, 2019
Yavuz Değirmenci
Poster
"Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Çevre Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Sınıf Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği", Lisans, Türkçe, 3
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Yer Bilimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Genel Coğrafya", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği", Lisans, Türkçe, 3
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Yer Bilimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Genel Coğrafya", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Çevre Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Sınıf Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Genel Coğrafya", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Sınıf Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği", Lisans, Türkçe, 3
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Yer Bilimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği", Lisans, Türkçe, 3
Yavuz Değirmenci
Lesson
"Yer Bilimi", Lisans, Türkçe, 2
Yavuz Değirmenci
Lesson