"A MATRIX PRESENTATION OF HIGHER ORDER DERIVATIVES OF BÉZIER CURVE AND SURFACE", Tuba Ağırman Aydın, Journal of Science And Arts
Tuba Ağırman Aydın
Article
"LEGENDRE MATRIX METHOD FOR LEGENDRE CURVE IN SASAKIAN 3-MANIFOLD", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Hüseyin Kocayiğit, Foundations of Computing And Decision Sciences
Tuba Ağırman Aydın
Article
"DIFFERENTIAL EQUATIONS CHARACTERIZING SPACE CURVES OF CONSTANT BREADTH AND THEIR SOLUTIONS", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, New Trends in Mathematical Sciences, 2018
Tuba Ağırman Aydın
Article
"BERNSTEİN POLYNOMİALS APPROACH TO DETERMİNE TİMELİKE CURVES OF CONSTANT BREADTH İN MİNKOWSKİ 3-SPACE", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Hüseyin Kocayiğit, Communication in Mathematical Modeling And Applications, 2018
Tuba Ağırman Aydın
Article
"AN APPROXIMATE SOLUTION OF EQUATIONS CHARACTERIZING SPACELIKE CURVES OF CONSTANT BREADTH IN MINKOWSKI 3-SPACE", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Hüseyin Kocayiğit, New Trends in Mathematical Sciences, 2018
Tuba Ağırman Aydın
Article
"Hermite polynomial approach to determine spherical curves in Euclidean 3-space", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, New Trends in Mathematical Science, 2018
Tuba Ağırman Aydın
Article
"Taylor-Matrix Collocation Method to Solution of Differential Equations Characterizing Spherical Curves in Euclidean 4-Space", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019
Tuba Ağırman Aydın
Article
"En Uzayında Küresel Eğrileri Karakterize Eden Diferansiyel Denklem Ve Çözümü", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019
Tuba Ağırman Aydın
Article
"A special interpretation of the concept constant breadth for a space curve", Tuba Ağırman Aydın, Thermal Science, 2019
Tuba Ağırman Aydın
Article
"An explicit characterization of spherical curves according to bishop frame and an approximately solution", Pınar Balkı Okullu, Hüseyin Kocayiğit, Tuba Ağırman Aydın, Thermal Science, 2019
Tuba Ağırman Aydın
Article
"Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometri Tutumlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulaması", Tuba Ağırman Aydın, Betül Küçük Demir, Mert Çayan Özdemir, Eurasian Journal of Teacher Education, 2020
Tuba Ağırman Aydın
Article
"On a curve and a system", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Abdullah Mağden, Seda Çayan, Gsc Advanced Research And Reviews, 2020
Tuba Ağırman Aydın
Article
"Existence of solutions for a resonant problem under Landesman-Lazer type conditions involving more general elliptic operators in divergence form", Rabil Ayazoğlu, Sıdıka Şule Şener Kılıç, Tuba Ağırman Aydın, Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-tech. Math. Sci.mathematics, 2020
Tuba Ağırman Aydın
Article
"Existence of solutions for a resonant problem under Landesman Lazer type conditions involving more general elliptic operators in divergence form", Rabil Ayazoğlu, Sıdıka Şule Şener Kılıç, Tuba Ağırman Aydın, Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-tech. Math. Sci., 2020
Tuba Ağırman Aydın
Article
"AN APPROXIMATE SOLUTION FOR LORENTZIAN SPHERICAL TIMELIKE CURVES", Tuba Ağırman Aydın, Journal of Science And Arts, 2020
Tuba Ağırman Aydın
Article
"Bir Eğri ve Üç Denklem Üzerine Bir Çalışma", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Rabil Ayazoğlu, Seda Çayan, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021
Tuba Ağırman Aydın
Article
"MORGAN-VOYCE POLYNOMIAL APPROACH FOR CONSTANT-BREADTH QUATERNIONIC SPACE CURVES", Tuba Ağırman Aydın, Rabil Ayazoğlu, Hüseyin Kocayiğit, Foundations of Computing And Decision Sciences, 2021
Tuba Ağırman Aydın
Article
"Geometri ve Ölçme Öğretimi: Tanımlar, Kavramlar ve Etkinlikler", TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR, Pegem, Erhan ERTEKİN, 978-625-7880-72-5, 120-135, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Tuba Ağırman Aydın
Book
"A Simple Construction Of The Golden Ratio", Ömer Terzioğlu, Seyfullah Hızarcı, Tuba Ağırman (01.07.2008-04.07.2008), Vı.geometri Sempozyumu, 2008
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"Curves with Fixed Ridge Distance According to the Bishop Frame", Tuba Ağırman Aydın, (28.09.2020-30.09.2020), 4.ınternational Academic Studies Conference (ubcak 2020), 2020
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"Null Cartan Curves of Constant Breadth", Tuba Ağırman Aydın, Hüseyin Kocayiğit, Abdullah Mağden, (19.06.2019), 17. Uluslararası Geometri Sempozyumu
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"Reuleaux Üçgeni Referans Düğüm Yerleşimi ile Kablosuz Algılayıcı Ağ Lokalizasyonu", Faruk Baturalp Günay, Tuba Ağırman Aydın, (07.12.2020-09.12.2020), International Congress of Academic Research, 2020
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"HERMITE POLYNOMIAL APPROACH TO DETERMİNE SPHERİCAL CURVES IN EUCLIDEAN 3-SPACE", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, (03.07.2017-06.07.2017), 15.international Geometry Symposium, 2017
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"Matematik Öğretmen Adaylarının Uzayda Koordinat SistemiKonusuna Yönelik Özel Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi", Mesut Öztürk, Tuba Ağırman Aydın, (06.10.2016-08.10.2016), 4. Uluslararası Öğretimteknolojileri ve Öğretmen Eğitimisempozyumu, 2016
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"On Legendre Curves in Sasakian 3-Manifold", Tuba Ağırman Aydın, Hüseyin Kocayiğit, Mehmet Sezer, (12.07.2019-16.07.2019), International Conference on Computational Methods in Applied Sciencesıc2mas 2019, 2019
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"FRENET FRAME OF CUBIC BEZIER CURVES IN THE GALILEAN SPACE", Tuba Ağırman Aydın, (07.08.2020-08.08.2020), 4th Internatıonal Mardın Artuklu Scıentıfıcresearches Conference, 2020
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"On Quaternionic Space Curves of Constant Breadth", Tuba Ağırman Aydın, Hüseyin Kocayiğit, Mehmet Sezer, (19.06.2019-21.06.2019), 17th International Geometry Symposiumjune 19-22, 2019 Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan-turkey, 2019
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"Sabit Genişlikli Uzay Eğrilerini Karakterize Eden Diferansiyel Denklemler ve Çözümleri", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, (13.06.2012-16.06.2012), X. Geometri Sempozyumu, 2012
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"On The Differential Equations Of Lorentzian Spherical Timelike Curves İn Minkowski Space-Time", Tuba Ağırman Aydın, Hüseyin Kocayiğit, (20.06.2018-24.06.2018), Int. Conference on App. Analysis And Math. Modeling, Icaamm18, 2018
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"A SPECIAL INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF CONSTANT BREADTH FOR A SPACE CURVE", Tuba Ağırman Aydın, Mehmet Sezer, Hüseyin Kocayiğit, (04.07.2018-07.07.2018), 16.ınternational Geometry Symposium, 2018
Tuba Ağırman Aydın
Poster
"Sabit Genişlikli Eğrilerin Analizi ve Uygulama Kapsamının Ön Araştırması", Doktor Öğretim Üyesi, , -tübitak 1002, Tamamlandı, 15.12.2019-01.03.2021, 45000 TÜRK LİRASI
Tuba Ağırman Aydın
Project
"Analitik Geometri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Diferansiyel Geometri ı (eğriler Teorisi)", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Analitik Geometri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Geometride Seçmeli Konular", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Geometride Seçmeli Konular", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Analitik Geometri ı", Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Diferansiyel Denklemler", Lisans, Türkçe, 4
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Alan Eğitimi Araştırmaları", Lisans, Türkçe, 4
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Matematik ıı (sınıf Öğretmenliği)", Lisans, Türkçe, 4
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Geometri", Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Matematik ı (böte)", Lisans, Türkçe, 4
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Matematik ı (iktisat)", Lisans, Türkçe, 4
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Geometri Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 2
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Analitik Geometri ı", Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Alan Eğitimi Araştırmaları", Lisans, Türkçe, 4
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Cebire Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Geometri Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 2
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Analitik Geometri ı", Lisans, Türkçe, 3
Tuba Ağırman Aydın
Lesson
"Alan Eğitimi Araştırmaları", Lisans, Türkçe, 4
Tuba Ağırman Aydın
Lesson