"Başarın-final-açı-sınav Derhaneleri", Matematik Öğretmeni, 2004-2017, Ticari (özel)
Ümit Demir
Other
"Genel Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Ümit Demir
Lesson
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Devlet Bütçesi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Uluslararası Mali Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Steme Yönelik Bakış açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Betül Küçük Demir, Ümit Demir, Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Ebru Can, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018
Ümit Demir
Poster
"Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İşlemlerde Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği Konusundaki Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Betül Küçük Demir, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Poster
"Ortaokul öğrencileri orantısal akıl yürütme sürecinde ne tür gerekçelendirmelerde bulunmaktadır?", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Yaşar Akkan, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Poster
"Görsel Teoremler Üzerine Matematik Öğretmenleriyle Nitel Bir Çalışma", Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Mesut Öztürk, Ümit Demir, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2018
Ümit Demir
Article
"Sınav Dershaneleri", matematik öğretmeni, 2014-2015, Ticari (özel)
Adem Irmak
Other
"Bölüm Başkanı"
Adem Irmak
Managements
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"Matematik", Lisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Lesson
"Matematik-2", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Matematik-1", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Matematik 1", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"Matematik 2", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Lesson
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Lojistik Planlama ve Modelleme", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Lesson
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Lojistik Planlama ve Modelleme", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Lesson
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI
Adem Irmak
Project
"Türkiye iş Bankası AŞ.", Memur, 2013-2014, Ticari (özel)
Şule Kızıltunç Bedir
Other
"Uluslararası Finans", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Uluslararası Finans", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Bankacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Sigartacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Hasar ve Risk Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Sigortacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Banka ve Sigorta Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Uluslararası Finansman", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Sigorta İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson
"Sigortacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Lesson